Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/80

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


„Oni jsou to — bídníci!“ opakoval hlasem hněvem se chvějícím. Upokojiv se konečně, rozhledl se kol sebe a přecházel prostoru žalářní prudkými kroky.

„Prchnouti! … Prchnouti!“ volal. „Musíme prchnouti.“

A tento muž, jenž byl by za několik minut kráčel odhodlaně smrti vstříc, tento muž, jenž nepomýšlel dříve na to, by o svůj život zápasil, tento muž měl nyní jedinou myšlenku: žíti! — žíti, aby mohl potrestati oba zrádce, Sarkanyho a Silasa Toronthala.

„Ano, musíme se pomstiti!“ zvolali Štěpán Bathory a Ladislav Zathmar.

„Pomstiti se! Nikoli!… Konati pouze spravedlnost!“

V těchto slovech zračila se celá povaha hraběte.


VI.

Žalář nad propastí.

Tvrz pazinská jest jednou z nejpodivnějších staveb středověkého stavitelství. Zjev její jest velice malebný. V dlouhých klenutých síních jejích scházejí jen rytíři, v gotických oknech dámy ve středověkém rouchu brokátovém a s krajkovými čepci; na cimbuří, u střílen a mříží, za mosty padacími lučištníci a střelci. Kamenná stavba jest dosud nepoškozena, avšak guvernér v rakouském svém stejnokroji, vojíni a vrátní v novověkém oděvu nejeví již žádných stop po zpola žlutém a červeném kroji dob starých. Svým zjevem moderním nehodí se do těch stkvělých zbytků doby dávno uplynulé.

Ze strážné věže této tvrze hodlal hrabě Matyáš Sandorf s přáteli svými v posledních hodinách před popravou uprchnouti. Byl to pokus neobyčejně smělý a nerozmyslný, neboť odsouzenci nevěděli ani, jak jest stavěna věž, v níž byli uvězněni, a neznali ani země, jíž se po svém útěku měli dále potají ubírati.

Snad bylo dobře, že v tomto ohledu ničeho nevěděli. Kdyby byli bývali lépe zpraveni, byly by je snad odstrašily obtíže, či lépe řečeno — nemožnost útěku z této věže. Nechceme tím říci, že by země sama neměla příznivých podmínek k útěku, neboť uprchlík, byť se dal kterýmkoli směrem, musil v době nedlouhé dostihnouti pobřeží. Rovněž nepomýšlíme na to, že ulice pazinské střeženy jsou