Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/457

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Co se Španěla Karpeny a bankéře Silasa Toronthala týče, měl býti osud jich rozhodnut teprve, až by i Sarkany přidružen byl k soudruhům svým v kasematech antekirttských. Potom teprve bylo by dílo spravedlnosti dovršeno!

Avšak v téže době, kdy doktor Antekirtt přemítal o prostředcích, jimiž by cíle svého dosáhl, musel zároveň z důvodů naléhavých pečovati o bezpečnost své osady.

Zřízenci jeho v území cyrenském a tripolském oznamovali mu, že hnutí senusistické nabývá rozměrů velice vážných, a sice právě v okrsku ben-gazijském, kterýž jest ostrovu nejbližší.

Zvláštní poslové udržovali stále spojení mezi podřízenými náčelníky senusistickými v provincii a mezi Džerbubem, „novým tímto polem světa mohamedánského“, jak pan Duveyrier[red 1] tuto Mekku tripolskou nazval, kdež sídlil tehdy Sidi-Mohamed El Mahedi, velmistr řádu Senusistů.

Poněvadž Senusisté jsou důstojnými nástupci starých, barbarských lupičů námořních, kteříž ke všemu evropskému chovali smrtelnou zášť, byl doktor Antekirtt nucen býti stále na stráži před hrozivým nebezpečím.

Senusistům dlužno právě přičítati veškeré vraždy, jež průběhem dvaceti let v Africe byly spáchány.

Jest jich řada nemalá. Zahynul-li Beurman[red 2] v Kanemu roku 1863, Van der Decken[red 3] a soudruhové jeho na řece Džubě roku 1865, slečna Alexina Tinnéova[red 4] a družina její v Nadi-Abedžu roku 1865, Dournaux, Duperré a Joubert[red 5] nedaleko studen in-arharských v roce 1874, duchovní Paulmier, Bouchard a Ménoret nedaleko In-Kalahu v roce 1876, duchovní Richard, Morat a Pouplard z missie gadameské na sever od Azdžeru, plukovník Flatters, setníci Masson a de Dianous, doktor Guiard a inženýři Beringer a Roche na cestě do War-Gly v roce 1881 — bylo příčinou smrti jejich, že krvelační spojenci sekty oné přenesli nauky Senusistů do života praktického na úkor smělých cestovatelů.

Doktor Antekirtt mluvíval o věci této velmi často s Petrem Bathorym, Ludvíkem Ferratem, kapitány svého loďstva, s náčelníky milice a s vynikajíc mi osobami ostrova.

Mohla Antekirtta odolati útoku nepřátelskému? Ano, nepochybně — ačkoliv opevnění založená nebyla dosud dokončena — ovšem s podmínkou, že by počet útočníků nebyl příliš značný.

S druhé strany bylo nutno se tázati, měli-li Senusisté zájem na tom, zmocniti se ostrova? Ano — neboť z Antekirtty dal se ovlá-

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Henri Duveyrier, francouzský cestovatel a zeměpisec
  2. Karl Moritz von Beurmann, německý badatel
  3. Karl Klaus von der Decken, německý cestovatel
  4. Alexandrine Tinné, nizozemská cestovatelka, první žena, která se pokusila přejít Saharu
  5. Charles Norbert Dourneaux-Duperré a Eugène Joubert, francouzští cestovatelé