Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/452

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


„Musíte mne následovati!… Musíte jíti se mnou!“ volal vášnivě Sarkany, jenž nedovedl již hněv svůj přemoci.

„Nikdy!“

„Ah! mějte se na pozoru!“

A Sarkany, uchopiv dívku za rámě, táhl ji pomocí Namiry za sebou, aby ji dovlekl do skify, kdež imam a Sidi-Hazam oba očekávali.

„Ku pomoci!…“ volala zděšeně Sava. „Ku pomoci!… Petře Bathory!…“

„Petře Bathory!“ zvolal posměšně Sarkany. „Voláš mrtvého na pomoc!“

„Nikoli! … On žije! … Ku pomoci! Petře můj! … Zachraň mne!“

Odpověď tato účinkovala jako neočekávaná rána na Sarkanya, kterého i zjevení se obětí jeho nebylo by více poděsilo!

Avšak vzpamatoval se opět rychle. Petr Bathory žije! … Petr, jejž byl probodl rukou svojí, jehož mrtvolu viděl odnášeti na hřbitov dubrovnický! …

V pravdě mohla tak tvrditi jen dívka šílená a jest možno, že Sava, zachvácena byvši v nejvyšší míře zoufalstvím, pozbyla rozumu.

Pointe Pescade vyslechl celou tuto rozmluvu. Sdělivši Sarkanymu, že Petr Bathory žije, dala Sava život svůj — jak jisto bylo — v sázku.

Protož byl Pointe Pescade připraven pro případ, že by Sarkany chtěl provésti násilí, objeviti se s nožem v ruce! Kdož by myslil, že Pointe Pescade není schopen vraziti nůž ten do těla bídníkova, nebyl by ho znal.

Nedošlo však k tomu!

Sarkany náhle pokynul Namiře a odvedl ji s sebou.

Na to uzavřely se dvéře komnaty na klíč za dívkou, jejíž osud měl se nyní rozhodnouti.

Skokem shodil Pointe Pescade koberec se sebe a objevil se opět před Savou.

„Pojďte!“ pravil jí.

Poněvadž zámek dveří nalézal se na straně, do komnaty obrácené, odstranil jej obratný mužík pomocí svých nástrojů snadno, tiše a rychle.

Jakmile byl dvéře takto otevřel a opět za sebou uzavřel, plížil se Pointe Pescade, jsa následován mladou dívkou, podle galerie dvora.

Bylo as půl dvanácté v noci.