Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/433

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


staviva záhy mění ve zříceniny, ani hrbolaté, nedlážděné a úzké ulice, takže v nich není téměř ani oblohy viděti; pro tyto davy nebylo by místa ani ve čtvrti s přístavem sousedící, kdež se nalézají konsuláty, ani ve čtvrti východní, kam se uchýlilo obyvatelstvo židovské, ani v onom zbytku města, kdež Mohamedáné živoří.

Avšak planina sung-ettelatská byla dosti rozsáhlou, aby mohla pojati všechno to množství diváků, kteří přispěchali, aby viděli „slavnost čapí“, kteráž ve východních zemích afrických ode dávna se již slavívá. Planina tato, kus to Sahary se žlutým pískem, po kterémž mnohdy vlny mořské při větrech východních se rozlijí, obklopuje město na třech stranách a jest široká as jeden kilometr.

Živý kontrast tvoří ku planině této na jižním jejím konci oasa Menchijská se svými domky o stěnách běloskvoucích, se svými zahradami, zalévanými kolem zavodňovacím, jímž krávy pohybují, se svými lesíky oranží, citrovníků i datlovníků, se svými skupinami stromoví a květin, s antilopami, gazellami a plameňáky. V rozsáhlé oase této kupí se obyvatelstvo, jehož počet není menší tří tisíc.

Za oasou jest poušť, kteráž na žádném místě Afriky nepřibližuje se tak blízko moři Středozemnímu jako zde, — poušť se svou nesmírnou hladinou písku. „na níž“, praví baron Kraft, „vítr zdouvá vlny právě tak snadno jako na moři“, — oceán to lybický, jemuž neschází ni mlhy z písku nesmírně drobounkého.

Území tripolské — veliké skorem tak jako Francie — rozkládá se mezi vladařstvem tuniským, Egyptem a Saharou. Délka pobřeží jeho obnáší asi tři sta kilometrů.

Do této tedy země, jedné z nejméně známých v severní Africe, kdež možno jest býti dlouho ukrytu před jakýmkoli pátráním, uchýlil se Sarkany, když byl Tetuan opustil.

Jsa původem z Tripolisu, kdež první rejdy své prováděl, vrátil se takto vlastně jen do své země rodné. Mimo to byl, jak známo, spřízněn s mocnou severoafrickou sektou mohamedánskou, a mohl tudíž v každém případě nalézti vydatné podpory senusistů, jichž agentem byl i v cizině, objednávaje pro ně zbraně a střelivo.

Protož, když přibyl do Tripolisu, mohl se ubytovati v domě Sidi Hazama, pověstného náčelníka těchto sektářů v okrsku tripolském.

Po únosu Silasa Toronthala na cestě do Nizzy — únosu to, kterýž si dosud nemohl vysvětliti — opustil Sarkany Monte Carlo. Několik tisíc franků, kteréž při posledních výhrách svých byl ukryl a jež z opatrnosti nedal v poslední sázku, dovolilo mu uhraditi