Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/387

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


místech, kdež záhy nebude dlíti na blízku ni jediná duše živá, jež by jej mohla zpozorovati?

V této hodině dlelo ovšem ještě několik opožděných chodců na cestě mezi Monte Carlem a Turbií, kteří kráčeli vzhůru po návrší nebo sestupovali do nížiny. Silas Toronthal mohl by je jediným výkřikem přivolati ku pomoci, zákeřník chtěl však provésti zamýšlený zločin za okolností takých, aby nemohl býti nikterak podezříván.

Proto bylo nutno vyčkati. Výše, nad Turbií, za hranicí knížetství monackého, na cestě, jež ve výši dvou tisíc metrů vtesána jest do úbočí nejnižších výběžků Alp přímořských, tam mohl Sarkany provésti záměr svůj docela na jisto a bezpečně. Kdo by byl tam oběti ku pomoci přispěl? Kdo by byl nalezl mrtvolu Toronthalovu na dně roklí a propastí, jež zejí podél cesty?

Avšak Sarkany chtěl se ještě jednou pokusiti, aby Silasa Toronthala k sobě připoutal a přiměl, aby se této noci vrátil s ním do Monte Carla.

„Vrať se, Silase, vrať!“ děl mu, dostihnuv ho a chopiv se ho za rámě. „Zítra počneme znovu … Mám ještě peníze…“

„Nikoli! … Nechte mne! …“ zvolal Silas Toronthal u výbuchu nezkrocené zuřivosti.

A kdyby byl měl dosti síly, aby mohl zápasiti se Sarkanym, kdyby byl býval ozbrojen, snad nebyl by váhal pomstili se bývalému svému agentu tripolskému za vše zlo, kteréž mu tento způsobil.

Rukou svojí, kteréž hněv dodával síly, odstrčil Silas Toronthal znovu Sarkanya, načež spěchal k poslednímu záhybu cesty a překročil několik stupňů, jež vtesány jsou do skály mezi terasami malých zahrad.

Záhy dostihl i hlavní cesty, vedoucí úzkým průsmykem, jenž dělí „Hlavu psí“ od hory Agelu a jenž tvořil kdysi hranici mezi Itálií a Francií.

„Jdi tedy, Silase!“ zvolal naposled Sarkany. „Jdi, avšak nepůjdeš daleko!“

Na to, dav se na pravo, přelezl Sarkany nízkou zeď, proběhl rychle terasovitou zahrádkou, aby Silasa Toronthala na cestě předešel.

Pointe Pescade a Kap Matifu nerozuměli sice ani slova z hovoru dobrodruha a bankéře, viděli však, jak Silas Toronthal odstrčil prudce svého druha, i že tento zmizel ve stínu.