Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/378

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Znal Silasa Toronthala a Sarkanya?

Silasa Toronthala nikoli, Sarkanya ano, avšak viděl jej jen zřídka kdy.

Měl Sarkany styky se Zironem a s četou jeho, když tato prováděla rejdy své v okolí Katanie?

Ano, neboť Sarkany byl očekáván Zironem na Sicílii a byl by tam jistě přibyl, kdyby výprava proti „domu Angličanů“ nebyla skončila tak nešťastně, a kdyby Zirone nebyl při ní zahynul!

Kde dlí nyní Sarkany?

V Monte Carlu, ovšem neopustil-li zatím toto místo, jež již od doby dosti dlouhé byl zvolil za své sídlo, a sice dle všeho ve společnosti Silasa Toronthala.

Karpena nevěděl více, avšak co byl doktoru Antekirttovi sdělil, stačilo, aby tento zahájil novou akci.

Netřeba podotýkati, že Španěl neznal, jaký zájem má doktor Antekirtt na tom, by jej odvedl z Ceuty a by zmocnil se osoby jeho, netušilť ani, že zrada jeho, již byl spáchal na Ondřeji Ferratovi, jest známa tomu, jenž kladl mu tyto otázky. Ovšem nebylo mu známo též, že Ludvík jest synem rybáře rovinjského.

Na Antekirttě byl Karpena mnohem přísněji střežen nežli v trestnické osadě ceutské a nemohl stýkati se s nikým. Vyčkával, až osud jeho bude rozhodnut.

Jeden ze zrádců tudíž, kteří byli příčinou krvavého konce spiknutí terstského, byl nyní již v rukou doktora Antekirtta. Zbývalo zmocniti se ostatních dvou, a Karpena sdělil doktorovi sám, kde nepochybně lze je nalézti.

Poněvadž však Silas Toronthal znal doktora Antekirtta, Sarkany pak znal nejen doktora, nýbrž i Petra, bylo radno, aby tito dva nezakročovali osobně, dokud by tak nemohli učiniti s pevnou nadějí na úspěch. Nyní však, kdy nalezeny byly opět stopy obou spiklenců, bylo velice důležito, nespouštěti jich už s očí, dokud by okolnosti nedovolily, přikročiti přímo k činu.

Proto posláni byli Pointe Pescade a nerozlučný druh jeho Kap Matifu do Monaka. Pointe Pescade měl sledovati zrádce všude, kamkoli by se odebrali, a Kap Matifu měl propůjčiti mu, kdyby bylo potřebí, silných svých paží.

Doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík měli jich dostihnouti na „Ferratu“, když by nastal okamžik rozhodný.

Oba přátelé připluli za večera ke břehům monackým a ihned jali se konati, co jim bylo uloženo. Nebylo jim nesnadno zvěděti, v kterém hotelu Silas Toronthal a Sarkany bydlí.