Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/373

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


V neveliké vzdálenosti od pobřeží plula loď bez stěžňů, mající podobu vřetenovitou a vyčnívající nad hladinu jen dvě neb tři stopy. V brzku, když se byla přiblížila k předhoří Focinane, vplula pod terasou, na níž společnosti z Monte Carla holuby střílívají, ve vody klidnější.

Hned na to objevil se podle neviditelné skorem lodi malý člun ze železného plechu. Tři muži usedli do něho. Několik úderů vesel stačilo, aby přirazili k nízkému místu pobřeží, načež dva vystoupili na břeh, kdežto třetí muž vesloval s člunem opět k lodi.

Několik minut na to tajemná loď tato, jež přítomnosti svojí neprozradila hlukem ni signálovými světly, zmizela opět v temnotách.

Oba muži, kteří z člunu vystoupili, kráčeli, když byli opustili břeh, podél skalisek k nádraží a zaměřili pak do „avenue[1] de Spelugnes“, jež vede kolem zahrady Monte Carla.

Sarkany ničeho nepozoroval. Myšlenky jeho zalétaly v té chvíli daleko od Monaka, k Tetuanu …

Při tom hovořil potichu sám k sobě:

„Silas … mým pánem? … Silas měl by mi jediným slovem zabrániti, abych svého cíle dosáhl? … Nikdy! … Nevrátí-li nám zítra hra opět, co nám vzala, dovedu jej již přinutit, aby mne následoval! … Ano! … aby mne následoval až do Tetuanu, a tam na území marockém, kdo bude se starati o Silasa Toronthala, zmizí-li?“

Jak známo, nebyl Sarkany muž, jenž by se lekal zločinu, zvláště když okolnosti: vzdálenost země, divoké mravy obyvatelů a nemožnost pátrati po vinníku a vyhledati jej, usnadňovaly provedení jeho.

Když takto uzrál v něm pevný záměr, zavřel Sarkany okno, ulehl a usnul ihned, aniž mu svědomí činilo nejmenších výčitek.

U Silasa Toronthala nebylo tomu tak. Bankéř strávil noc hroznou. Co mu zbývalo z někdejšího jmění jeho? Sotva dvě stě tisíců franků, ušetřených hrou, a ještě těchto nebyl skorem ani již pánem. Byla to sázka pro příští poslední hru. Tak tomu chtěl spoluvinník jeho, tak tomu chtěl on sám! Ochablý mozek jeho, naplněný všelikými pošetilými výpočty, nedovoloval mu přemýšlet i chladně a střízlivě.

Byl neschopen dokonce — aspoň v tom okamžiku — uvážiti celou situaci svoji, jak učinil Sarkany. Nepomněl na to, že role

  1. Avenue (aveny) = třída, ulice.