Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/371

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Na druhé straně přístavu, naproti hlavnímu městu knížectví, rozkládá se Monte Carlo, podivuhodná to směsice domů obydlených, kteréž stavěny jsou po veškerých výstupcích hor a podél úzkých křivolakých a pahrbkovitých ulic i cest. Monte Carlo podobá se šachovnici, jejiž jednotlivá pole zaujímají zahrady věcně se zelenající i kvetoucí aneb rozkošné domky rodinné všech slohů a letohrádky všech druhů, z nichž některé v pravém slova smyslu visí nad stále jasnými vlnami tohoto zálivu moře Středozemního.

Mezi Monakem a Monte Carlem, v pozadí přístavu, od pobřeží až k místu, kdež údolí, skupiny horské dělící, se zúžuje, rozkládá se třetí město: Condamine[red 1].

Nad ním na právo vztyčuje se mohutný vrch, jehož profil, k moři obrácený, zjednal mu název „Hlava psí“. Na této „hlavě“, jež jest vysoká pět set dvaatřicet metrů, vystavěna jest tvrz, o níž se praví, že jest nedobytnou, a kteréž čest, moci se zváti francouzskou, jest údělem. Na této straně končí totiž nevelké knížectví monacké, a počíná již území francouzské.

Z Condamine do Monte Carla mohou vozy jeti po krásné rampě. Na hořejší části její vystavěny jsou po různu tu a tam jednotlivé domy a hotely.

V jednom z nich bydleli Silas Toronthal a Sarkany. Z oken komnat svých mohli hleděti daleko přes Condamine ano i přes Monako. Dalšímu rozhledu bránila však „psí hora“, podobná hlavě buldoka, kteráž hledí tázavě na moře Středozemní, jako sfinx na poušti libycké.

Sarkany a Toronthal uchýlili se do svých komnat, kdež uvažovati hodlali o své situaci, ovšem každý se svého stanoviska.

Když Sarkany vstoupil do svého pokoje, nalezl tam dopis, jenž byl zaslán z Tetuanu.

Otevřel jej ihned.

V několika řádcích psala mu Namira o dvou veledůležitých věcech, kteréž budily jeho největší zájem: předem podávala mu zprávu o smrti Karpenově, jenž v přístavu ceutském za okolností zvláštních, ano neobyčejných, utonul; potom sdělovala mu též, že doktor Antekirtt objevil se náhle na onom bodu afrického pobřeží, psala, jaký styk měl s Karpenou, i že na to doktor náhle opět zmizel.

Když Sarkany list onen přečetl, otevřel okno své komnaty a nachýliv se přes pažení, hleděl, bloudě nejistým zrakem kolem, o posledních událostech souvisle přemýšleti.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. La Condamine