Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/367

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


žitost takou jako veliká událost politická, jež by rovnováhu evropskou porušila.

Jest pochopitelno, že tato tvrdošíjnost „červené“ vyžádala si četné oběti mezi hráči, neboť zisk banky byl obrovský. Skorem milion — pravilo se ve skupinách hráčů, což nasvědčovalo tomu, že téměř všichni k zisku tomu ze svých kapes musili přispěti.

Zvláště dva cizinci utrpěli největší ztráty při nenadálém tomto průběhu hry. Oba kráčeli nyní předsíní ke schodišti. Jeden z nich jevil výraz zcela chladný, ano příkrý, ač i on prožiti musil bouřlivý život, jehož stopy jevily se dosud na bledém jeho obličeji. Druhý zdál se býti velice rozčileným; vlasy jeho byly rozcuchány a pohled jeho prozrazoval zoufalství, ne-li šílenství. Cizinci tito uchýlili se nyní do stínu terasy, pro střelbu holubů zřízené.

„Prokletá ta o hra stála nás více než čtyry sta tisíc franků!“ prohodil starší z nich.

„Můžete říci čtyrystatřináct tisíc!“ odvětil mladší mluvě tónem pokladníka, jenž byl právě klidně řadu číslic sčetl.

„Nyní zbývá mi právě již jen dvě stě tisíc franků!“ prohodil opět první hráč.

„Sto a sedmaosmdesát tisíc jenom!“ opravoval druhý s nezměnitelnou lhostejností.

„Ano … jenom! … ze dvou milionů, kteréž jsem ještě skoro měl, když jste mne donutil, abych vás následoval!“

„Z jednoho milionu, sedmi set a pětasedmdesáti tisíc franků!“

„A to vše ztratil jsem ve dvou měsících!“ posteskl si prvý.

„V jediném měsíci a v šestnácti dnech!“ opravil jej opět druhý.

„Sarkany!“ zvolal starší, kterého lhostejnost druha jeho rozčilovala neméně nežli podrobné a ironické tyto údaje o výši ztrát.

„Nuže, Silase?“

Silas Toronthal a Sarkany byli to tedy, kteří takto spolu hovořili.

Po odjezdu svém z Dubrovníku, v krátké době tří měsíců, pozbyli téměř celého svého jmění! Sarkany, když byl promrhal obnos, jejž získal jako cenu zrady své, byl přišel do Dubrovníka, aby obnovil opět styky se Silasem Toronthalem. Potom, jak nám známo, opustili oba i se Savou ono dalmatské město. Sarkany naučil Toronthala hře. Při malém štěstí, jež tento měl, jmění jeho v krátké době rychle se scvrklo.

Dlužno říci ostatně, že Sarkanymu nebylo nesnadno, učiniti z bývalého bankéře vášnivého hráče a pravidelného navštěvovatele klubů a pověstných heren. Jevilť Toronthal, jenž vždy byl smělým