Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/354

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Vše bylo tedy připraveno, když doktor Antekirtt a Petr Bathory, kteří byli poobědvali v jednom z hotelů na obchodním náměstí, k večera na palubu se vrátili. Nedlouho na to rána z děla oznámila uzavření přístavu města, v němž vládne kázeň právě tak přísná, jako na příklad v trestnici norfolkské neb v trestnické osadě cayennské.

Avšak „Ferrato“ nevytáhl večera toho kotvy. Poněvadž za dvě hodiny mohl přeplouti průliv gibraltarský, odplul z přístavu teprve druhého dne před osmou hodinou ranní.

Když byl podjel pod batteriemi anglickými, plul plnou parou k Ceutě. O půl desáté hodině byl již pod horou Hacho, poněvadž však vítr vál ze severovýchodu, nemohl zakotviti na místě, kde tři dny před tím byl kotvil. Kapitán dal proto rozkaz, aby loď plula na druhou stranu města, do malého, úzkého zálivu, jenž polohou svojí chráněn jest před větrem. „Ferrato“ spustil zde kotvy ve vzdálenosti dvou délek kabelových od břehu. Čtvrt hodiny na to doktor Antekirtt vystoupil na přístavní hráz.

Namira, kteráž pozorovala příjezd yachty, sledovala bedlivě doktora. Doktor Antekirtt nemohl poznati Maročanku, neboť kdysi mohl spatřili tvář její jen za temna v bazaru kotorském. Namira však, která doktora Antekirtta byla několikráte viděla v Gruži i v Dubrovníku, poznala jej ihned zcela dobře. Umínila si, že bude mu stále v patách, dokud vůbec v Ceutě dlíti bude.

Vystoupiv na břeh, spatřil tam doktor guvernéra osady Guyarra a jednoho jeho pobočníka, kteří příjezd yachty očekávali.

„Dobrý den, milý doktore!“ zvolal guvernér. „Buďte nám srdečně vítán! Dostál jste slovu! Patříte nyní mně aspoň po celý den…“

„Nebudu patřiti vám dříve, pane guvernére,“ odpověděl doktor Antekirtt, „dokud vy nebudete mým hostem. Nezapomeňte, že snídaně očekává vás na palubě „Ferrata“.

„Očekává-li, bylo by nezdvořilé, kdybychom ji nechali dlouho čekati!“ odvětil rozmarně plukovník Guyarre.

Malá lodice dopravila doktora a hosty jeho na palubu yachty. Snídaně byla bohatá i vybraná, a hostitel i přátelé jeho s chutí se do ní dali.

Mezi snídaním hovořilo se nejvíce o správě osady, o mravech a obyčejích obyvatelů jejích a poměru obyvatelstva domorodého k živlu španělskému.

Doktor Antekirtt, jakoby mimochodem, zmínil se pak o trestníku, kterého byl probudil ze spánku magnetického několik dní před tím na cestě, vedoucí k domu guvernérovu.