Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/353

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Několik hodin na to vystoupila Maročanka v Ceutě z lodi. Avšak dříve, nežli se odebrala do Tetuanu, odhodlala se učiniti pokus, aby se mohla sejíti se Španělem. Záměr její byl prostý a mohl se snadno zdařiti.

Avšak naskytla se překážka, které se Namira nenadála. Karpena následkem známé události za prvého pobytu doktorova v Ceutě vydával se za chorého, a ač jím v pravdě nebyl, bylo mu přece dovoleno, aby se uchýlil do nemocnice trestnické.

Namiře nezbývalo proto nic nežli toulati se kolem nemocnice, aniž se jí podařilo, se Španělem se setkati. Těšila se však nadějí, jestliže jí nebylo dopřáno Španěla uzříti, že také doktor Antekirtt a zřízenci jeho nebudou jej moci spatřiti dříve nežli ona. Soudila proto, že z průtahu nevzniklo nebezpečí, zvláště když měla za nemožný útěk Karpenův, dokud by Španěl nebyl nucen na silnici pracovati.

Namira však v očekávání svém se mýlila. Okolnost, že Karpena dlel v nemocnici, byla příznivá záměrům doktorovým a mohla zdar jich jen usnadniti.

„Ferrato“ zakotvil v pozadí zálivu gibraltarského, v němž hladina vodní často bývá rozčeřena větry východními a jihovýchodními. Doktor Antekirtt a Petr Bathory vystoupili na to na břeh a odebrali se na poštu v ulici zvané „Main-Street“, kdež leželo pro ně několik listů.

V jednom z nich oznamoval jistý sicilský zřízenec doktorův tomuto, že od odjezdu „Ferrata“ Sarkany neobjevil se v Katanii, ni v Syrakusách nebo Messině.

V jiném listě, kterýž Petru Bathorymu zaslal Pointe Pescade, psal tento, že vede se mu již velmi dobře a že po ráně jeho nezbylo ani stopy. Doktor Antekirtt — psal dále Pescade — může použiti již opět služeb jeho a povolati jej, kdykoli za dobré uzná, k sobě zároveň s Kapem Matifuem, jenž doktorovi i Petru posílal nejuctivější svůj pozdrav.

Třetí konečně list, zaslaný Marií, patřil Ludvíkovi. Byl to list více nežli sesterský, byl to list psaný s péčí a láskou mateřskou.

Kdyby šestatřicet hodin před tím doktor Antekirtt a Petr Bathory byli se procházeli v sadech gibraltarských, byli by tam nalezli Sarkanya s Namirou.

Dne toho použito se k tomu, aby zásobárny „Ferrata“ naplněny byly opět uhlím, kteréž dodáno bylo z plovoucích skladišť v rejdě zakotvených. Rovněž doplněna byla zásoba vody pro kotly parníku i pro jiné potřeby.