Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/351

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


„Soudíš nepochybně zcela správně!“ odvětila Namira. „V každém případu musíme však se míti před doktorem Antekirttem na pozoru …“

„Proto jest nutno, abychom věděli, pokud možno, vše, co činí a kde se v každém okamžiku nalézá!“

„To nebude snadno, Sarkany!“ odvětila Maročanka. „Slyšela jsem v Dubrovníku, že jeden den jest na jednom konci Středozemního moře a druhý den již opět na konci druhém!“

„Ano, člověk ten má, jak se zdá, dar všudybylství!“ zvolal Sarkany. Nechť však neočekává, že klidně přihlížeti budu k tomu, jak plete se do mých záležitostí a záměrů. Kdyby nutno bylo, abych jej vyhledal až na jeho ostrově, učiním tak, mohu tak učiniti…“

„Stane-li se svatba tvoje se Savou skutkem,“ přerušila Namira hněvivá slova Sarkanyova, „nebudeš se musiti obávati ničeho od něho ni od někoho jiného!“

„Zajisté, Namiro… avšak do té doby …“

„Do té doby budeme na stráži před každým nebezpečím. Ostatně výhoda bude vždy na naší straně: budeme věděti nepochybně v každé době, kde se nalézá, kdežto jemu nebude známo, kde dlíme! Mluvme však nyní o Karpenovi. Čím může tobě býti, Sarkany, tento muž nebezpečným?“

„Karpena ví, jaké byly mé styky se Zironem! Po několik let již byl zapleten v různé podniky a výpravy, k nimž jsem dal podnět a může prozraditi … “

„Souhlasím, avšak Karpena jest nyní v trestnici ceutské a jest, jak ti jest známo, odsouzen k doživotní nucené práci!?“

„Právě to mne, Namiro, znepokojuje! … Ano! … Karpena, aby zlepšil osud svůj, aby dosáhl zmírnění trestu svého … může odhaliti vše, co ví. Víme-li my, že dopraven byl do Ceuty, ví o tom nepochybně také jiní. A kdyby nikdo jiný nevěděl, jaké byly jeho styky se Zironem, ví o nich dle všeho Pescador, jenž jej tak obratně na Maltě oklamal. Doktor Antekirtt pomocí důvtipného tohoto sluhy svého může proniknouti ke Karpenovi i na Ceutě a může se snažiti, aby za každou cenu tajemství jeho z něho vylákal! Ano, může se pokusiti též, aby mu k útěku dopomohl. Vše to, Namiro, jest pravděpodobné i možné tak, že divím se, proč doktor Antekirtt tak dosud neučinil.“

Sarkany, jsa velice důvtipným a bystrozrakým, uhodl přesně, jaké záměry doktor Antekirtt vůči Karpenovi chová, a pochopil též, čeho se sám musí od něho obávati!