Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/342

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


již mnoho na svých cestách, avšak již jen z ohledu na svoji soustavu trestnickou zaslouží Ceuta pozornosti učencův a badatelů!“

Guvernéra vedla ovšem ke chvále osady též sebeláska. Avšak nepřeháněl v ničem, neboť ceutská soustava trestnická jest, co se týče hmotného stavu trestníkův i nápravy mravní, jednou z nejlepších Starého i Nového světa.

Guvernér přál si proto, aby muž tak učený, jakým byl doktor Antekirtt, odložil svůj odjezd a aby návštěvou svojí poctil trestnici a prohlédl si celé její zařízení.

„Odložiti odjezd svůj nemohu, pane guvernére, avšak dnes patřím vám zcela!“ pravil doktor Antekirtt. „Jsou již čtyři hodiny,“ odtušil plukovník Guyarre, „a zbývá nám tedy málo času…“

„V pravdě,“ odtušil doktor, „a lituji toho tím více, poněvadž tak jako vy přál jste si, bych trestnici vaši navštívil, byl bych býval i já rád tomu, kdybyste byl se mnou na yachtu moji se odebral.“

„Nemůžete, pane doktore Antekirtte, odročiti odjezd svůj do Gibraltaru aspoň o jeden den?“

„Učinil bych tak rád, pane guvernére, kdyby mne dostaveníčko, které jsem si tam pro zítřejší den dal, nenutilo, abych odplul ještě dnes večer!“

„Lituji toho opravdu velice,“ odvětil guvernér, „a nebudu moci nikdy oželeti toho, že nemohl jsem vás zde déle pozdržeti! Leč mějte se na pozoru! Yachta vaše nalézá se v dosahu mých děl a závisí jen ode mne, abych vás zbavil naděje, že na ní můžete mi uniknouti.“

„A což odveta za porušení práva mezinárodního?“ smál se doktor. „Či chtěl byste se vydati, pane guvernére, v nebezpečí války s královstvím antekirttským?“

„Vím, že bych se tím vydal v zápas velice nebezpečný!“ odvětil guvernér tímtéž tonem rozmarným. „Avšak čeho bych se neodvážil jen proto, abych vás u sebe aspoň na čtyřiadvacet hodin zdržel?“

Petr Bathory, jenž se nesúčastnil této rozmluvy, tázal se v duchu, zda doktor má na mysli dosud cíl, jehož chtěl dosíci. Rozhodnutí jeho, že opustí Ceutu ještě večer, budilo jeho podivení. Jak mohl v krátké, ještě zbývající době nastrojiti vše, aby útěk Karpenův umožnil? V několika hodinách musili býti odvedeni odsouzenci do trestnice a zde přes noc uvězněni. Za okolností takových zjednati Španělu možnost, by mohl uprchnouti, zdálo se Petrovi podnikem přes míru obtížným, ne-li zcela nemožným. Avšak mladý muž pochopil, že doktor sleduje určitý plán, jakmile jej slyšel odpověděti: