Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/302

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


„Ať nechybí mu ani jediného vlásku, až se vrátí, ano, ni jediného, aneb…“

Poslední tato slova lépe dala výraz myšlenkám Kapovým, nežli byly by mohly učiniti dlouhé frase, kdyby byl obr schopen býval je pronášeti.

VI.

V okolí Katanie.

Kdyby bylo bývalo uloženo některému člověku, aby utvořil kouli zemskou, byl by tak učinil dle všeho jedním rázem, mechanicky jako kouli pro kulečník, s povrchem rovným, na němž nebyl by nechal ni jediné vyvýšeniny nebo prohlubně. Avšak díla toho ujal se Stvořitel sám. Protož neschází též na podivuhodném pobřeží sicilském mezi Aci-Realem a Katanií ni mysů, útesů, jeskyň, skalních kuželů a hor.

V této části Tyrrhenského moře počíná mořský průliv Messinský, jehož protější břeh věnčen jest řetězem Kalaberských hor. Jakými byly tento průliv, pobřeží a hory tyto, nad nimiž Etna vyniká, za časů Homerových, takými jsou dnes — totiž velkolepými.

Ač zmizel les, v němž Eneáš nalezl Achemenida[red 1] zůstaly přece jeskyně Galatey i Polyféma[red 2], ostrovy kyklopů a poněkud dále k severu skály Scylly a Charybdy[red 3] na dějinném svém místě, i lze ještě vstoupiti na břeh, kdež hrdina trojanský chystal se založiti novou svou říši.

Musíme doznati ostatně, že obr Polyfémes prováděl kousky, kteréž Kap Matifu nebyl by mohl napodobiti. Za to měl Kap Matifu výhodu, že byl na živu, kdežto Polyfémos nejméně tři tisíce let jest již mrtev — žil-li totiž vůbec, ač to Odyseus tvrdí. Spisovatel Reclus[red 4] pronesl velmi pravděpodobné tvrzení, že kyklopem tím míněna byla prostě Etna, „jejíž jícen při výbuchu na vrcholu září jako obrovské, otevřené oko, a kteráž z nejvyšších míst příkrých strání svých vrhá balvany, kteréž tvoří potom ostrůvky a útesy mořské, jako ony, jež zovou se Faragliony.“

Tyto leží několik set metrů před břehem a před silnicí katanskou, podél kteréž vede nyní dráha ze Syrakus do Messiny: jsou to dřívější ostrovy kyklopův. Jeskyně Polyfémova není od nich příliš

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Aineiás je postava řecké mytologie a bájeslovný zakladatel římského národa, který se na Sicílii setkal s Odysseovým námořníkem Achaimenidem.
  2. Dle Theokrita se kykop Polyfémos zamiloval do mořské nymfy Galatei.
  3. Skylla a Charbyda jsou v řeckých bájích mořské obludy u pobřeží Sicílie.
  4. Élisée Reclus byl francouzský geograf.