Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/28

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


II

Maďarský hrabě.

Maďaři přišli koncem desátého století (dle křesťanského letopočtu) do země, již nyní obývají. Tvoří as třetinu všeho obyvatelstva Uher, čítajíť přes 5 milionů duší. Aťsi jsou původu španělského, egyptského či tatarského, aťsi jsou potomky Attilových Hunů[red 1] neb severních Finů — o tom se mínění ještě velice rozchází — nám ovšem na tom málo záleží. Dlužno však poznamenati, že nejsou ani Slovany ani Němci, a dle všeho ani se jimi nestanou.

Maďaři dovedli si náboženství své dosti dlouho zachovati, avšak od jedenáctého století jsou horlivými katolíky. Mluví i nyní starým svým jazykem, lahodnou řečí maďarskou, jež každý předmět odívá kouzlem poesie. Řeč tato není tak bohata jako jazyky jiné, ale jest určitější, ráznější a zatlačila od 14. do 16. století latinu v zákonech a nařízeních, stávajíc se jazykem národním.

Dne 21. ledna 1699 byly Uhry a Sedmihrady mírem Karlovickým[red 2] opět připojeny k Rakousku, za dvacet let po té prohlášeno slavně pragmatickou sankcí[red 3], že státy rakouské mají býti nedílné. Pro případ, že by panovník neměl syna, měla přejíti koruna na dceru jeho dle zákonů prvorozenství. Dle těchto ustanovení vstoupila Marie Terezie roku 1749 na trůn otce svého Karla VI., posledního mužského potomka domu Rakouského. Maďaři musili se podrobiti moci; ale o sto padesát let později našli se ještě lidé všech stavů a tříd, již neuznávali ani pragmatické sankce ani podmínek Karlovického míru.

V době, kdy vypravování naše počíná (v letech šedesátých), žil jistý Maďar šlechtického rodu, jenž nenáviděl vše německé a jenž přál si zemi své zjednati dřívější samosprávu. V mládí svém poznal Košuta[red 4], a ač původ a vychování mu bránily, aby s ním v důležitých otázkách politických souhlasil, obdivoval se přece nadšenému srdci tohoto maďarského vlastence.

Hrabě Matyáš Sandorf obýval starý zámek feudálního původu v okresu Fogarašském v župě Sedmihradské[red 5]. Zámek ten, vystavěný na jednom ze severních výběžků Karpat, jež Sedmihrady od Rumunska dělí, vztyčoval se na pohoří mnohokráte rozeklaném v kraji divoce krásném, jsa jakoby stvořen za útulek spiklencům, v němž se mohou držeti do poslední hodiny.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Hunové byli kočovný kmen původem z Asie
  2. Karlovický mír byla mírová smlouva uzavřená mezi Osmanskou říší a Svatou ligou.
  3. Pragmatická sankce byl dokument vydaný 1713 císařem Karlem VI.
  4. Lajos Kossuth (1802–1894) byl maďarský politik, představitel Maďarské revoluce 1848–1849 a národní hrdina boje za svobodu a nezávislost.
  5. Sedmihradsko je historická země rozkládající se v dnešním Rumunsku.