Stránka:Hejčl, Jan - Pentateuch.pdf/13

From Wikizdroje
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


historických jest dílem Esdráše, jemuž však úpravu tu dokončiti zabránila předčasná smrt. Za důvod uvádí to, že se o Mojžíšovi skoro všude mluví ve třetí osobě a že některá místa přímo prý ukazují na dobu pozdější.

Antonín Van Dale odvážil se tvrditi, že byl Pt. sdělán od Esdráše a ostatních proroků jednak (komposice!) ze samého zákona Mojžíšova, jednak z ostatních knih prorockých v Zákoně jmenovaných a snad i jiných knih prorockých, jež tehdy ještě existovaly (Dissertationes de origine et progressu idololatriae etc. Amstelodami 1696).

Mojžíšský původ pentateuchu popíral později i Jean le Clerc (Joannes Glericus † 1736), a to pro znalost zeměpisu, jaká prý se jeví v Gen. 2, 11 »Nomen uni Phison: ipse est, qui circuit omnem terram Hevilath, ubi nascitur aurum…«, Gn. 10; Gn. 14, 14: »Quod cum audisset Abraham, captum videlicet Lot, fratrem suum, numeravit expeditos vernaculos suos trecentos decem et octo: et persecutus est usque Dan«, a Gn. 35, 21 »Egressus inde (Jacobus) fixit tabernaculum trans Turrem gregis«[1]. Clericus vyslovil i myšlenku v pravdě bizzarní, že prý Pt. napsal onen kněz, kterého (dle 4. Král. 17, 27 nn.) assyrský král Assarhaddon poslal do území bývalého království israelského, by zůstalé Židy, smíšené s kolonisovanými přistěhovalci, vyučoval znalosti domácího Boha Jahve. Štěstí, že tento nápad později odvolal[2].

Směru tomuto cestu značně klestil »otec novodobé kritiky biblické« francouzský oratorián Richard Simon (1638—1712), zvláště svou knihou: Histoire critique du Vieux Testament (Roterdam 1685). Dle něho pentateuch se skládá

  1. z částí legálních, jež napsal Mojžíš sám;
  2. z části výpravných, jež psali annalisté na jeho rozkaz a které Mojžíš do svého díla pojal;
  3. ze starších pramenů, jež Mojžíš buď do svého díla opsal, neb je zpracoval.

Ač možno mluviti zde již o jakés »komposici pentateuchu«, přece se jen liší kniha Richarda Simona od pozdějších »vyšších

  1. Sentiments de quelques théologiens de Hollande. Lettre 6. (Amsterodam 1685.)
  2. Diss. 3. Comment. in Pentat. 1693.