Stránka:Hejčl, Jan - Pentateuch.pdf/123

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


P. užívá v 6 17 slova גָוַע‎ (zahynul); poněvadž totéž slovo se vyskýtá v 7 21, musí býti tento verš z P; poněvadž pak následující verš 7 22 jest parallelou k předcházejícímu a pro pojem »zahynouti« neužívá slova גוע‎, nýbrž מות‎ (=zemříti), musí 7 22 patřiti k J.

Vstup rodiny Noemovy do archy popisuje P v 7 13—16a; poněvadž jest 7 7 parallelou k 7 13—16, musí 7 7 patřiti k J.

Gunkel sám však cítí, že tato methoda jest povážlivě slabá, a proto dokládá, že tento »resultát« musí byli vyzkoušen šetřením, zda-li úryvky připisované P a J dávají dvě k sobě přiléhající a individuelně zabarvená, samostatná vypravování, a zda-li souhlasí s jinými úryvky Pt přisuzovanými P a J. Šetřením prý vychází na jevo, že jest tomu skutečně tak.

Vypravování P. jest jednotné, celistvé. Vidíme zde prý střízlivého, zdrženlivého ducha, který se jeví v podrobných údajích a číslicích — ducha, který charakterisuje celou zprávu. Styl jeho jest prý juristický — vypravuje ve formě právní listiny. Tento směr klassifikace a přesné chronologie jest určitá známka P. a jí liší se od stylu J., který vypravuje naivně-poëtickou formou. Proto Noe u P. není více žádnou živoucí postavou, nýbrž pouhým typem spravedlivce. Jiné známky P jsou prý: nadpis אֵלֶּה תוֹלְדֹת‎ v 6 9 jako 2 4, 5 1 a j. — nápadně široké líčeni — oznámeni zákonů v 9 1—6 mezi nimiž též zákonu týkajícího se požíváni zapovězeného (9 3n); jisté zamilované myšlenky, jako o úmluvě s Bohem (6 18, 9 9nn) a její znamení (9 12nn) o tom, že člověk jest obrazem Boha (9 6). Charakteristické jest prý dále, že P. nevypravuje o Noemově oběti (srv. naproti tomu J 8 20nn), že nerozeznává mezi zvířaty čistými a nečistými (jinak J.), 9 1nn jest pokračování řeči Boží v 1 28nn.

Rovněž prý i mluva charakterisuje P. 6 9 דֹרוֹת‎ (= pokolení pl. kdežto J. v 7 1 užívá singuláru) Srv. 9 12; הוֹלִיד‎ 6 10, כׇל־בָשָׂר‎ 6 12.13.17. aj. (naproti tomu J. כׇל־הַיְקוּם‎ 7 4—23), הִשְׁחִית‎ a שִׁחֵת‎ 6 13.17, 9 11.15. (naproti tomu J. בָחָה‎ 6 7, 7 4—23), גָוַע‎ 6 17, 7 21 (naproti tomu J. מות‎ 7 22), הֵקִים בְּרִית‎ 6 18, 9 9.11.17. a נתן בּרית‎ 9 12, אתּוֹ‎ při vypočítávání 6 18, 7 13, 8 16 a j. זָכָר וּמְקֵבָה‎ 6 19, 7 16 (naproti tomu J. ‎ 7 2), ‎ 6 20, 7 14, רָמַשׂרֶמֶשׁ