Stránka:Gründliche Violinschule (1787).pdf/129

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


§ 15 

Lze učinit obměnu, kterou lze hned rozeznat od všech ostatních: a sice zahrát tři noty společným smykem, ale ne ty obvyklé tři; nýbrž spojit z každé trioly druhou a třetí notu s první notou následující trioly nebo jiné následující figury. Je ale třeba obzvláště dbát na stejnoměrnost triol a zesílení nebo přítlak provést ne na začátku smyčce, nýbrž na jeho konci; jinak připadne tento přítlak na nesprávné místo, totiž na druhou notu, přičemž musí připadnout na první notu. Příklad pro objasnění:


\new Staff \with {\consists "Custos_engraver"} \relative g'' {
 \override TupletNumber #'stencil = ##f
 \override TupletBracket #'stencil = ##f
 \clef mensural-g
 \time 3/4
 \partial 8 g8
 \times 2/3 {a16-![ b( a]}
 \times 2/3 {g[) a( g]}
 f8[) a g f]
 \times 2/3 {g16-![ a( g]}
 \times 2/3 {f[) g( f]}
 e8[) g f e]
 \once \override Voice.NoteHead #'stencil =
  #ly:text-interface::print
 \once \override Voice.NoteHead #'text =
  \markup \musicglyph #"custodes.mensural.u0"
 \once \override Voice.Stem #'stencil = ##f
 f4
}

§ 16 

Pro napodobení nebo vyjádření a vzbuzení takové či onaké vášně se vymýšlejí i takové figury, o nichž se hráč domnívá, že se odehraje-li je v souladu s jejich charakterem, nejlépe se přiblíží povaze této vášně. Když na př. každá triola začíná přídechem, pak nemůže být žalostné vzdychání vyjádřeno lépe, než tím, že zbývající dvě noty se zahrají střídavě forte a piano společným smykem od hrotu. Je ale třeba začít smyk velmi mírně silně a ukončit ho zcela tiše. Lze to vyzkoušet na následujícím příkladu:


\new StaffGroup <<
 \new Staff \with {\consists "Custos_engraver"} \relative b' {
 \override TupletNumber #'stencil = ##f
 \override TupletBracket #'stencil = ##f
 \clef mensural-g
 \time 2/4
 \times 2/3 {r16 b([-\f c)]}
 \times 2/3 {r b([-\p c)]}
 \times 2/3 {r cis([-\f d)]}
 \times 2/3 {r cis([-\p d)]}
 \times 2/3 {r e([-\f f)]}
 \times 2/3 {r a,([-\p b)]}
 \times 2/3 {r b([-\f c)]}
 \times 2/3 {r b([-\p c)]}
 \once \override Voice.NoteHead #'stencil =
  #ly:text-interface::print
 \once \override Voice.NoteHead #'text =
  \markup \musicglyph #"custodes.mensural.u0"
 \once \override Voice.Stem #'stencil = ##f
 b4
 }
 \new Staff \with {\consists "Custos_engraver"} \relative e' {
 \clef mensural-g
 \time 2/4
 e8 e f f g g, a a
 \once \override Voice.NoteHead #'stencil =
  #ly:text-interface::print
 \once \override Voice.NoteHead #'text =
  \markup \musicglyph #"custodes.mensural.u0"
 \once \override Voice.Stem #'stencil = ##f
 e'4
 }
 >>