Stránka:Gründliche Violinschule (1787).pdf/128

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


§ 12 

Chce-li kdo pak zahrát takovou figuru opravdu pohrdavým a drzým výrazem, odrazí každou notu silně a krátce samostatným smykem, což změní celý přednes a zcela jej odliší od předchozího. Na př.


\new Staff \with {\consists "Custos_engraver"} \relative d' {
 \override TupletNumber #'stencil = ##f
 \override TupletBracket #'stencil = ##f
 \clef mensural-g
 \time 2/4
 \times 4/6 {r16 d[ f] a[ d f]}
 \times 4/6 {r b[ a] g[ f e]}
 \times 4/6 {r c,[ e] a[ c e]}
 \times 4/6 {r a[ g] f[ e d]}
 \bar "||" s8
}

§ 13 

Začíná-li dvojice triol ve zpěvné poloze přídechem, lze ji zahrát velice umně a lichotivě protaženým smykem: totiž zahrát společně první, druhou a třetí notu od hrotu, čtvrtou a pátou pak od žabky. Je ale třeba první notu smyku od hrotu nasadit o něco silněji a všechny ostatní, i při obratu smyku, stále zeslabovat. Na př.


\new Staff \with {\consists "Custos_engraver"} \relative g'' {
 \override TupletNumber #'stencil = ##f
 \override TupletBracket #'stencil = ##f
 \clef mensural-g
 \tempo "Andante."
 \time 2/4
 \times 4/6 {r16 g[-\f( f]-\p e[) b( c])}
 \times 4/6 {r a'[-\f( g]-\p f[) b,( c])}
 \times 4/6 {r d[-\f( c]-\p b[) fis( g)]}
 \times 4/6 {r g[-\f( f]-\p e[) b( c)]}
 \bar "||" s8
}

§ 14 

Při tempu, které není ani příliš pomalé, ani přehnaně rychlé, lze první notu trioly zahrát samostatně od žabky, druhou a třetí pak společně od hrotu; ovšem také: aby každá z obou posledních not zněla odděleně. Toho je třeba dosáhnout pozvednutím smyčce. Vizte příklad:


\new Staff \with {\consists "Custos_engraver"} \relative g'' {
 \override TupletNumber #'stencil = ##f
 \override TupletBracket #'stencil = ##f
 \clef mensural-g
 \time 2/4
 \partial 8 g8
 \times 2/3 {a16-![ g-!( f-!)]} \times 2/3 {g-![ f-!( e-!)]}
 \times 2/3 {f-![ e-!( d-!)]} \times 2/3 {e-![ d-!( c-!)]}
 \times 2/3 {b-![ a-!( g-!)]} c[ a'] g8[ b,]
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 \time 4/4
 c1
 \bar "||"
 s8
}