Stránka:Gründliche Violinschule (1787).pdf/125

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Zde musím připomenout, že první notu trioly v předchozím příkladu § 6 a poslední notu každé trioly v tomto příkladu je sice třeba odehrát rychle, ale ne s přehnanou silou, což by ji tak bláznivě vytrhlo, až by se hráč před posluchači zesměšnil. Ti, kteří trpí touto chybou, dopouštějí se i při určitých figurách, a sice na př.


\relative g'' {
 \clef mensural-g
 \time 2/4
 g8-! e4( f16[ g])
 f8-! d4( e16[ f])
 \once \override Voice.NoteHead #'stencil =
  #ly:text-interface::print
 \once \override Voice.NoteHead #'text =
  \markup \musicglyph #"custodes.mensural.u0"
 \once \override Voice.Stem #'stencil = ##f
 e4
}

zde u první noty, nebo také na všech místech, kde mohou zastihnout jen jednu osamocenou notu, toho, že ji brnkonou tak komicky, až rozesmějí každého hned při prvním pohledu.

§ 8 

V rychlých skladbách je často třeba vzít dvě trioly, tedy 6 not jedním smykem. Když tedy následuje po sobě více triol, hraje se prvních šest not od žabky, druhých šest not ale od hrotu. První notu z každé šestice je ale třeba narazit poněkud silněji, ostatních pět not pak připojit zcela mírně, a rovněž odlišit první notu od ostatních zřetelným zesílením. Na př.


\new StaffGroup <<
 \new Staff \with {\consists "Custos_engraver"} \relative g'' {
 \override TupletNumber #'stencil = ##f
 \override TupletBracket #'stencil = ##f
 \clef mensural-g
 \time 2/4
 \partial 8 {g8_\markup "Molto Allegro."}
 \times 2/3 {a16-![( g f]} \times 2/3 {e[ d c)]} \times 2/3 {f-![( e d]} \times 2/3 {c[ b a)]}
 g8[ f' f f]
 \times 2/3 {e16-![( d c]} \times 2/3 {b[ a g)]} \times 2/3 {f-![( e d]} \times 2/3 {c[ b a)]}
 \once \override Voice.NoteHead #'stencil =
  #ly:text-interface::print
 \once \override Voice.NoteHead #'text =
  \markup \musicglyph #"custodes.mensural.u0"
 \once \override Voice.Stem #'stencil = ##f
 g4
 }
 \new Staff \with {\consists "Custos_engraver"} \relative e' {
 \clef mensural-g
 \time 2/4
 \partial 8 {e8}
 f4. fis8 g[ g, b g] c4 r
 \once \override Voice.NoteHead #'stencil =
  #ly:text-interface::print
 \once \override Voice.NoteHead #'text =
  \markup \musicglyph #"custodes.mensural.u0"
 \once \override Voice.Stem #'stencil = ##f
 d4
 }
 >>