Stránka:Gründliche Violinschule (1787).pdf/120

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


§ 3 

Každou figuru lze mnohokráte obměnit způsobem smyku; dokonce i když spočívá jen v několika notách. Rozumný skladatel toto obměňování většinou zapisuje a hráč je musí při odehrání skladby přesně dodržet. Neboť je to v takových skladbách, kde spolu hraje více hráčů jeden hlas; tam se tak musí beztoho dít kvůli jednotnosti, kterou musí hráči udržet mezi sebou. Jedná-li se ale o sólo, chce tak skladatel vyjádřit výraz, nebo alespoň učinit oblíbenou obměnu. Trioly podléhají také takovým změnám, kde se smykem rozlišuje vše, cokoli je potřebné k vyjádření toho či onoho výrazu, aniž by byla narušena povaha trioly.

§ 4 

Zpočátku je možno každou notu zahrát samostatným smykem, tak jak vyplývá z dříve popsaných pravidel pro smyky. Zde je příklad:


\new StaffGroup <<
 \new Staff \with {\consists "Custos_engraver"} \override Staff.Custos #'style = #'mensural \relative g' {
 \clef mensural-g
 \time 2/4
 \tempo "Andante."
 \partial 8 {g8} c a' \times 2/3 {g16[ f e]} \times 2/3 {d[ c b]} c8 c, r c' \times 2/3 {b16[ a g]} \times 2/3 {d'[ c b]} \times 2/3 {f'[ e d]} \times 2/3 {a'[ g f]} 
 e c g e c8 f' \times 2/3 {e16[ f d]} \times 2/3 {c[ d b]} \times 2/3 {a[ b g]} \times 2/3 {fis[ g e]} d8 d'4( c8) \times 2/3 {b16[ d g]} \times 2/3 {e[ d c]} b8[ a] \partial 4. {g[ g,] r}
 \bar ":..:"
 \once \override Voice.NoteHead #'stencil =
  #ly:text-interface::print
 \once \override Voice.NoteHead #'text =
  \markup \musicglyph #"custodes.mensural.u0"
 \once \override Voice.Stem #'stencil = ##f
 g''4
 }
 \new Staff \with {\consists "Custos_engraver"} {
 \override Staff.Custos #'style = #'mensural
 \relative f' {
  \clef mensural-g
  \time 2/4
  \partial 8 {r8} r f[ g g,] c16 b c d e d e f g4 r8 b,
  c4 r16 c b g c8 c c c r d[ e fis] g c, d[ d] \partial 4. {g,[ g' g,]}
  \once \override Voice.NoteHead #'stencil =
   #ly:text-interface::print
  \once \override Voice.NoteHead #'text =
   \markup \musicglyph #"custodes.mensural.u0"
  \once \override Voice.Stem #'stencil = ##f
  g'4
 }
 }
>>