Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/99

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


čtvrtého měsíce (měsíce tamús תַּמּוּז‎ Jerusaléma ztéci. Cidkia a jeho vojínové hleděli se útěkem spasiti; Nebukadnezar však je dohonil u Jericha a dopravil do Ribly. Sveřepý vítěz vykonal přísný soud nad Cidkiou, synové jeho byli před očima jeho usmrceni, on sám oslepen a v okovech dovezen do Babelu, kde v žálaři zemřel. Na to vyslal Nebukadnezar náčelníka tělesné stráže Nebusaradana do Jerusaléma a tento dal desátého dne pátého měsíce (v měsíci Ab אָב‎) hradby Jerusaléma zbořiti a svatyni, královský palác a všecky domy města spálil. Největší část obyvatel odvedl jako zajatce do Babylona, také nářadí chrámové jako kořist válečná bylo tam dopraveno. Prorok Jeremia zapěl žalozpěvy, že padlo Božské město Jerusalém, že zbořen byl svatý chrám a lid odveden do Babylonského zajetí (žalozpěvy Jeremiovy אֵיכָה‎]

Žalozpěvy Jeremiovy Žalozpěvy Jeremiovy [אֵיכָה‎] předčítají se v našich synagogách při večerní modlitbě devátého Abu, a dni zboření Jerusaléma.

Místodržitel Gedalja.

145. Nebusaradan zanechal jen malý díl lidu, chudé a nízké v zemi a odevzdal jim vinice a role ku vzdělání. Místodržitelem země byl ustanoven Gedalja, [גְדַלְיָה‎] syn Achikamův, který se usídli v Micpě. Proroku Jeremiovi dle rozkazu Nebukadnezarova bylo zůstaveno, chce-li jíti do Babylona nebo zůstati v zemi u Gedaljy. Prorok nechtěl se však odloučiti od svých chudších bratrů a odebral se do Micpy k místodržiteli Gedaljovi. Uslyševše, že Gedalja ustanoven byl místodržitelem, přišli mnozí náčelníci vojska a jiní obyvatelé země Judské, kteří před Chaldey k sousedním národům se byli utekli, k němu do Micpy. Gedalja přisahal jim, že nemají se Chaldeů strachovati, jen aby králi Babelu věrnost zachovali, že pak mohou v zemi zůstati a že se jim dobře povede. Jednoho z náčelníků