Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/8

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


no, zapřísáhl král lid, že nikdo před večerem nesmí ničeho jisti. Jonatan o tom nevěda, pojedl málo medu, což Saul považoval za přestoupení jeho přísahy a bez ohledu vyřkl rozsudek smrti nad synem svým. Avšak lid nedopustil, aby Jonatan nějak byl potrestán, ježto svou myslí hrdinskou způsobil veliké vítězství.

Důvěra v Boha Také my jako Jonatan máme vždy býti naplněni důvěrou v Boha a při každém podniku mysliti na Boží pomoc. Zbožná víra: „Bohu nic nepřekáží, aby pomohl velikým a nebo malým počtem“ vzbuzuje v nás důvěru v Boha, kterouž i ve svízelích si zachováme pevnou mysl.

Důvěřuj v Boha s celým srdcem svým a neopírej se o svůj důmysl. (Přísloví Šalom. 3. 5.)

Saulův boj proti Amalekovi

10.Sam. I. kap. 15. Saul vedl také šťastné války proti jiným národům sousedním a vysvobodil Israele z moci jeho nepřátel. Starým nepřítelem Israele byli také Amalekité; už když Israel vytáhl z Egypta, byli jej napadli způsobem loupežnickým. Tu pravil Samuel k Saulovi: „Takto pravil Hospodin: Uvážil jsem, co Amalek učinil, jak Israel napadl na cestě, když vytáhl z Egypta. Tož jdi a poraz Amaleka, zatrať vše, co mu náleží.“ Saul vytáhl s velikým vojskem proti Amalekitům a porazil je. Avšak krále Amalekitů Agaga, kterýž byl velice ukrutným, ušetřil a také nejlepší brav a skot přivedl domů jakožto kořist. Když Saul po boji opět se vrátil do Gilgalu, přišel Samuel k němu a pravil: „Proč jsi neuposlechl hlasu Hospodinova a vrhl se na, kořist a učinil zlé v očích Hospodinových?“ Saul ospravedlňoval se, že za kořist vzal nejlepší brav a skot, aby jej Bohu obětoval. Tu poučil jej prorok: „Což Hospodinu více se líbí oběti než poslušenství jeho hlasu? Hle, poslušnost jest lepší než oběť, pozornost, lepší než tuk beranů. Poněvadž jsi povrhl