Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/73

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Kniha králů I. kap. 15. Kronika II. kap. 14—16. na trůn otcovský a vládl čtyřicet jeden rok. Byl bohabojným králem, který ve zbožné horlivosti výšiny a oltáře model odstranil a čisté uctění Boha zase v zemi obnovil. Etiopský král Serach, který s velkým vojskem padl do Judska, byl Assou úplně poražen. Když tohoto vítězství dobyto bylo, pozdravil prorok Asarja [עֲזַרְיָהוּ‎] krále a lid těmito slovy: „Hospodin byl s Vámi, protože Vy Jste byli s ním; jestliže Vy Ho vyhledávati budete, nechá se Vámi najíti, pakli však ho opustíte, opustí on též Vás!“ Tato slova prorokova utvrdila Assu ve zbožném jeho počínání. Patnactého roku své vlády shromáždil lid do Jerusaléma, kterýž obnovil smlouvu slibuje, že věren zůstane Hospodinu, Bohu otců, s celým srdcem a celou duší. Mezi Bašou, králem Israelským a Assou vypukla válka; Assa byl nucen se Syrským králem Ben-Hadadem uzavříti smlouvu a dal mu za to zlato a stříbro z pokladů chrámových. Když Ben-Hadad na Bašu útok učinil, odtáhl tento zpět do svého hlavního města Tírzy a upustil od boje proti Assovi. Prorok Chanani [חֲנָנִי‎] přišel potom k Assovi a řekl mu, že jednal zpozdile, když se opřel o krále Syrského a nikoliv o Hospodina. Jsa takto pokořen Assa rozzlobil se naň a dal proroka do žaláře uvrci a také někteří z lidu v témž čase jím byli utiskováni. Těmito činy jinak zbožný král Assa slávu svou zastínil.

Jošafat (25 roků. 917—892).

112.Kniha králů I. kap. 22. Kronika II. kap. 17—20. Po Assovi následoval syn jeho Jošafat [יְהוֹשָפָט‎], jehož vládě Bůh požehnal, poněvadž zbožně před Bohem kráčel. Aby nauka Božská mezi lidem známa a šířena byla, nařídil, by kněží a levité po městech Judských putovali a tam slovo boží veřejně kázali. Také pečoval o provádění práva, cestuje sám po zemi a ustanovuje v městech soudce. Soudce napomínal, aby konali spravedlnost přísně slovy: