Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/19

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


poslal si pro kopí své a vrátil se k místu svému; i David odtáhl.

David v Ciklagu, válka mezi Filištínskými a Israelity

30.Sam. I. kap. 27―31. David obával se, že by přece někdy mohl upadnouti v ruce Saulovy. Aby tedy před jeho pronásledováním bezpečným byl, vytáhl se svými 600 muži do země Filištínských, Král Achiš přívětivé ho přijal, domnívaje se, že David u lidu svého se učinil nenáviděným a že tedy na věky zůstane jeho služebníkem; i vykázal jemu město Ciklag za bydliště. Když opět nový boj vznikl mezi Filištíny a Israelity, nařídil Achiš Davidovi, aby s ním vytáhl do boje. Tím David se dostal do velké nesnáze, jelikož proti lidu svému bojovati nechtěl a přece rozkazu Achišovu vyhověti musil. Z této nesnáze byl však vysvobozen knížaty filištínskými, neboť tito prohlásili Achišovi, že David nesmí s nimi vytáhnouti do boje, on by nebojoval proti, nýbrž pro Israelity.

Saul a čarodějnice v Endoru

31. Vojska Filištínská a Israelská postavila se proti sobě k boji. Saul, jenž jindy s velkým hrdinstvím stál v čele svých zástupů vojenských, tenkráte vida nepřátelské síly válečné, byl malé mysli. Napaden byv těžkomyslností, odebral se provázen dvěma muži za noci do Endoru k čarodějnici. Saul sice, poslouchaje božského příkazu, dle něhož dotazování se čarodějníků jako pověra bylo přísně zakázáno, všecky čarodějníky a kouzelníky ze země vyhnal; avšak jeho zoufalství a rozpaky dohnaly jej opět k této pověře. Žádal na čarodějnici, aby mu Samuela vyčarovala. Tato počala náhle křičeti a volati. „Vidím božskou bytost ze země vystupovali.“ Saul domnívaje se, že jest to Samuel, ustrašen uslyšel zvěstování: „Bůh dá Israel do rukou Filištínských a zítra budeš Ty se syny svými u mne.“ Po-