Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/13

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Návštěva míst určených pro bohoslužbu Pohledem na prorokující žáky proroků mizí pomstyžádost v Saulovi a vzněcuje se v něm lepší duch, takže sám prorokuje. Návštěva míst určených pro bohoslužbu a vědy a styk se šlechetnými lidmi účinkuje vždy dobročinně na smýšlení a jednání naše.

Kdo chodí s moudrými, bude moudrý; ale kdo tovaryší s blázny, způsobí si neštěstí. (Přísl. Šal. 13. 20.)

Svazek přátelství mezi Jonatanem a Davidem

19.Sam. I. kap. 20. Když David i u Samuela ve škole prorocké necítil se bezpečným před nástrahami Saulovými, odebral se k svému věrnému příteli Jonatanovi a pravil k němu: „Co jsem učinil a co jsem prohřešil, že otec tvůj po životě mém baží?“ Jonatan přátelsky odevzdán Davidovi nabídl se vše podniknouti, aby ho zachránil. I usnesli se oba přátelé, že David o svátku novolunním, jenž připadal na nejbližší den, nezúčastní se královské tabule. Kdyby král se tázal po příčině jeho nedostavení se, měl Jonatan říci, že mu dovolil odebrati se k rodinnému svátku do Betlehemu. Z odpovědi královy měl pak seznati královo smýšlení proti Davidovi.

20. Po tomto rozhovoru s Jonatanem skryl se David na poli, aby tam vyčkával odpovědi přítelovy. Když při královské tabuli o dni novolunním místo Davidovo zůstalo neobsazeno, Saul ničeho neřekl; avšak i když druhého dne novolunního místo Davidovo zůstalo prázdné, tázal se Saul: „Proč nepřišel syn Išajův k hostině?“ Jonatan omlouval Davida, že mu dovolil jíti k rodinné slavnosti do Betlehemu. Prudce rozlobiv se obořil se král na syna svého: „Zvrácený, odbojný synu! Vždyť já to vím, že jsi zvolil syna Išajova ku své hanbě. Neboť dokud syn Išajův žije, nepotrváš Ty ani království Tvé. Nyní však pro něho pošli, neboť musí zemříti.“ Když pak Jonatan bráně Davida osmělil se tázati