Stránka:Dudík, Beda - Dějiny knihtiskařství na Moravě od vzniku jeho až do roku 1621.pdf/26

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
  1. (Mollerianus). Zlé užívání hojitelného lékařství, kteréž se k nenabyté škodě lidského života a statku vztahuje. Skrze Molleriana obojího lékařství a filosofie doktora vydáno. 1550. Končí se: Tištěno v Prostějově u Jana Günthera 1550.
  2. /:Dubravius Joh. Epise. Olom. auctor est hujus Operis:/. Historia regni Bohemie, de rebus memoria dignis, in illa gestis … Libri XXXIII. … in lucem jam primum æditi … Anno 1552. Na konci: Impressum et finitum Prostanne in officina: Joannis Guntheri vigesimo sexto die Martii Anno post nativitatem Christi 1552. Fol.
  3. Flavia Josefa o válce židovské knihy sedmery … nyní teprv všeckny v českou řeč z latinské přeloženy od Pavla Agnilina Hradeckého. 1553. Konec: Vytištěna a dokonána v městě Prostějově u Jana Gunthera 1553. Fol.

2. Kašpar Aory, latině Aorgus, byl následníkem Güntherovým. Byl rodem z Prostějova a příjmí jeho bylo Neděle. Umění své provozoval nejprvé ve svém rodišti, kdež, jak nám známo, r. 1527 první knihu českou na Moravě vydal, potom v Lulči a kolem r. 15353 zařizoval s Matějem ze Dvořiště tiskárnu v Náměšti. Mezi l. 1541—1548 byl, jak se podobá, faktorem a korrektorem českých knih Janem Güntherem v Normberce vydávaných. Přestěhovav se se svým patronem do Prostějova přejal pak sám na sebe, když tento r. 1558 v Olomouci se usadil, tiskárnu jeho prostějovskou. Pro vysoké stáří vzdal se jí r. 1559 mistr Kašpar, načež od r. 1559 do r. 1562 opět Guntherovým vlastnictvím se stala. Dle udání zemřel Kašpar Neděle r. 1562. Jeho prostějovské tiskopisy z té doby jsou:

  1. Kronika kratochvilná o ctné a šlechetné panně Meluzině. Z něm. přel. od Durynka z Ryngolu. V Prostějově u Kašp. Aorga 1555. 8°. (R. 1567 prodávána v Olomouci s dovolením biskupovým). Jungmann, str. 67.
  2. Kronička kratičká o jednom nábožném rytíři. V Prostějově u Kašp. Aorga 1555. 8°. Jungmann, str. 142.
  3. Příčiny některé nesrovnání mého s Bratřími, jenž Valdenští slovou, v smyslu. Z kterýchžto i o jejich obzvláštnosti poněkud porozumíno býti může. V dedikací podepsán: Vojtěch z Pernšteina l p. 1557. V Prostějově u Kašp. Aorga. 8°. Jungmann, str. 201.


Na krátko se usadil v Prostějově knihtiskař :

3. Alexander Plzenský, později též Aujezdecký neb i Aujezdský, od svého rodiště Újezda u Plzně tak zván. Vyučen byv umění tiskařskému v Plzni pracoval potom v Litomyšli u Pavla Olivetského, jehož dceru Annu pojal za manželku. Po smrti svého tchána uvá-