Stránka:Dudík, Beda - Dějiny knihtiskařství na Moravě od vzniku jeho až do roku 1621.pdf/25

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována

terarně neunavně činného Bratrstva. A skutečně Prostějov právě jako Normberk lze nějaký čas za bohaté pokládati skladiště, z něhož nejen Jednotě ale i německým protestantům potřebných knih se dostávalo.

Dva knihtiskaři vynikali v Prostějově tehda velkou činností, Jan Günther a Kaspar Aory. Co se Jana Olivetskéko týče, ten jen na krátce tu působil, než aby mu rozhodného vlivu se dostalo. Od něho znáne posud jeden toliko prostějovský tiskopis:

Kniha tato jest o pravém náboženství kestřanském. Skrze bratra Beneše Bavoryňského … učíněna a nyní skrze tištění na světlo od Martina Michalce … vydána 1543. Konec: Imprymování v slavném městě Prostějov skrz Jana Olivetského z Olivetu v úterý masopustní léta Páně 1543. A — H. 4°. (V stud. knih. olom.). Jungmann str. 200.

1. Jan Günther sestavil si ještě před odpravením knihtiskaře Jana Olivetského z Olivetu tiskárnu v Prostějově a provozoval tam tiskařství až do r. 1553. Nejprvé tu vydal:

Spis o nemocech mornich, kterak se mají lidé chovati před i při tom času. (Pro bohaté). Od mistra Jana Černého. Takový jest název jednoho rukopisu. Zdali vydaná kniha totéž má záhlaví, není udáno, toliko že J. Günther v Prostějově knihu v 16°. r. 1544 tiskl. Jungmann str. 80.

R. 1553 neobjevují se již žádné tiskařské práce Güntherovy v Prostějově. Jest nám známo, že se tehdá se svou tiskárnou do Olomouce přestěhoval. Teprv r. 1559 vyskytuje se tu opět jeho firma, dílo zde vyšlé bylo:

Jana a Cyriaka Spanenberga kázaní pohřebné třidcatero a čtvero z evangelisty sv. Lukáše sepsané v Prostějově u Jana Günthera 1559. Jungmann, str. 222

Z přednějších u Jana Günthera v Prostějově tištěných knih nalezají se v c. k. stud. knihovně olomoucké:

  1. Regia Urbana Rozmlouvání o krásném kázaní Krista Pána. Na konci: Tištěna … v městě Prostějově blízko židovské školy skrze Jana Günthera léta Páně 1545, měsíce srpna. 4°. Jungmann, str. 213
  2. Michala biskupa Sydonienské Kázaní patnáctera o přesvaté mši v Augšpurku na říšském sněmu léta Páně 1548 kázaná. Na konci: Vytištěno v Prostějově u Jana Günthera léta páně 1549
  3. Dubravius Johannes Dei gratia episcopus Olomucensis, in Psalmum ordine quintum, ecclesiæ deprecantis typum gerentem, cuius initium est, Verba mea auribus percipe Domine, enarratio. 1549. Na konci: Joannes Guntherus Prostannæ excudebat. Anno 1549. 4°.