Stránka:Dudík, Beda - Dějiny knihtiskařství na Moravě od vzniku jeho až do roku 1621.pdf/23

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

4. Bedřich Milichthaler. I tento pracoval dříve v Normberce, nežli sobě v Olomouci Güntherův závod, kdež po více let co korrektor byl zaměstnán, byl 1571 zakoupil. Příštího již roku 1572 uveřnjnil:

Pěkné a velmi užitečné věci vybrané z kněh některých mudrcův pohanských a učitelův starých v této knize položené a vysvětlené najdeš. Jest to patisk díla, vyšlého r. 1529 v Plzni. Jungmann, str. 143.

Od této doby až do r. 1592 byl Milichthaler knihtiskařem v Olomouci a zvláště přízní jesuitů, jenž r. 1578 zde založili universitu, zvelebil si svůj závod. Mezi jesuity měl Milichthaler četné odběratele svých knih a oni zvláště přispěli ku zdaru katolického knihkupectví, jež si Milichthaler té doby v Olomouci zařídil. Rovněž i biskup olomoucký Vilém Prusinovský byl mu svou přízní nakloněn.

Milichthalerova díla vynikají svým čistým a rovným tiskem, sličnými literami, jakož i originálními v mědi rytými obrubami. Odbyt českých knih měl převahu v obchodu Milichthalerově. Po smrti jeho r. 1592 za času nedospělosti syna jeho Jana provozovali tiskařství v Olomouci:

5. Dědicové Milichthalerovi od r. 1592 do r. 1603. Majíce zděděné nářadí tiskařské neučinili pražádné téměř změny v úpravě svých tiskopisů; knihy jejich rozeznávají se od Milichthalerových toliko slabším poněkud černidlem a papírem špatnější hodnoty. Milichthalerův papír jest na spůsob pergaménu nažloutlý a zrnatý, kdežto onen od dědiců upotřebený jest bílý a hebký. Proto však nepozbývají nikterak díla i touto firmou vydaná v očích milovníků knih své vysoké ceny. Té doby postavili Valentin Kepl r. 1596 a Jiří Wiist r. 1598 několik tiskařských lisů v Olomouci, domnívajíce se, že prozatímně řízená tiskárna Milichthalerova vezme brzy za své; avšak oba tito podnikatelé byli přinuceni, nemajíce dosti síly na zničení staré firmy, zanechati tiskařství, jak mile se Jan Milichthaler po nabytí zletilosti sám dal do provozování knihtiskařství.

6. Jan Milichthaler závodil od r. 1608 až do r. 1610 v Olomouci. Sklad jeho neměl již té přednosti, jakouž měl za otce jeho; tiskárna Milichthalerova sklesla nyní s výše své slávy, nemohouc se udržeti v rovnováze se závodem Jiřího Handla, jenž ihned po smrti starého Bedřicha Milichthalera v Olomouci se usadil. Obchod v knihách mohl již tehdáž za výnosnou živnost považován býti, neboť po smrti Bedřicha Milichthalera mohly se ještě vedle jeho tiskárny tři podobné závody v Olomouci udržeti. Knihtiskaři, jenž zde té doby závodili, byli: