Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky do r. 1918 (J. Horák).pdf/8

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


 • Über das Wort Vampyr. ZsöVkde VII. (1901) s. 185. University of Michigan
 • Z jihozápadního pomezí světa slovanského. Dojmy s cest. Slovanský Přehled. IV. (1902) s. 315—319. Internet Archive, Kramerius AV ČR
 • Ze selského Srbska. Vzpomínky z cest. Slovanký Přehled. V. (1903) s. 20—26. Kramerius AV ČR Internet Archive
 • Paralele narodnim pripovijetkama u Strohalovu zborniku II. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Kń. VIII., sv. 2. (1903), s. 161—182. Digital Library of Croatian Academy of Sciences and Arts
  Ref. Lud X (1904) 364 (St. Zdziarski).
 • Slavische Sagen vom Wechselbalg. Archiv für Religionswissenschaft VI. (1903) Str. 151—162. Internet Archive (Doplněk ku pojednání J. Karłowicze : Germanische Elemente im slav. Mythos. Ibid. 184 nsl.)
  Ref. Lud. IX. (1903) 417. (St. Zdziarski).
 • Mittel wider die Tollwut. ZsVVkde XIII (1903), s. 440.
 • Zu der Erzählung von der undankbaren Gattin. ZsVVkde XIII (1903) 399—412.
  Ref. Lud XI (1905) 111 (St. Zdziarski). Przegląd powszechny 88 (1904) 314 (St. Zdziarski). JBL XIV (1903) č. 4852. (str. 495).
 • Pohádkoslovné studie. Národop. Sbor. českoslov. roč. X., seš. 2. (1904), XXVIII + 211 str. Česká národopisná společnost, Internet Archive
  Ref. Český Lid XIV (1905) 397 (Č. Zíbrt). — Lud XI (1905) 435—439. (St. Zdziarski). — Przegla,d powszechny sv. 88 (1905) 121—125. (St. Zdziarski). ЖМНП kn. 357 (1905) 440—444 (A. Sobolevskij). Жив. Стар. 15 (1906) Vyp. 1, otd. 3. str. 3 (G. Iljinskij). Истор. Вѣстникъ 1905 (A. J. Jacimirskij). Записки Шевч. 71 (1906) 230—234. (V. Hnatjuk). Zbornik jslav. XII (1907) 317—320 (A. Boranić). ZsöVkde XI (1905) 135. — ZsVVkde XV (1905) 227. (J. Bolte). Tamtéž XVI (1906) 207—209 (A. Brückner). — Rev. trad. pop. XXII (1907) 235—6 (W. Bugiel).
 • Der kluge Knabe. Ein kroatisches Märchen aus dem Kreis »Die kluge Dirne«. Von V. Jagić und J. P. AfslPh XXVII. (1905), s. 614—629. Internet Archive
 • Eine alte Schulanekdote und ähnliche Volksgeschichten. ZsöVkde XI (1905), s. 158—165. University of Michigan
  Ref. Lud XII (1906) 87 (Dr. M. Janik).— Записки Шевч. 74 (1906) 226—7. (V. Hnatjuk). ZsVVkde XVI (1906) 449. (J. Bolte). — JBL XVI (1905) č. 1293 (str. 356).
 • Fonograf ve službách národopisu. NVČ I. (1906), s. 167—174. Elektronická knihovna NÚLK
 • На всѣхъ неугодишь. Русскій Филологическій Вѣстникъ. LV (1906) Str. 226—238.
  Ref. Zbornik jslav. ХIII (1908) 318—319 (A. Boranić). — Зап. Шевч. LXXIV (1906) 227 (V. Hnatjuk).
 • Ali-Baba i četrdeset razbojnika. Prilog komparativnome izučavańu narodnih pripovijedaka. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Kń. XII., sv. 1. (1907), s. 1—48. (Též zvl. otisk.) Digital Library of Croatian Academy of Sciences and Arts
  Ref. Записки Шевч. sv. 79 (1907) 232—34 (V. Hnatjuk).
 • Lidové pověsti o původu tabáku. Jagíc-Festschrift : Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin 1908. Str. 378—388. Internet Archive
  Ref. Записки Шевч. 235—6. (V. Hnatjuk).
 • Ardalić V.: Narodne pripovijetke iz Bukovice u Dalmaciji. Pobiležio V. Ardalić, komentare napisao J.P. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. XIII. (1908), s. 161—232. Též zvl. otisk. Digital Library of Croatian Academy of Sciences and Arts
  Ref. Записки Шевч. sv. 88. (1909) 235—6. (V. Hnatjuk).
 • První sběratelé a vydavatelé slovenských pohádek. (Výňatek z větší práce.) Slovenská čítanka. (1910) 439—454.
 • Баба хуже черта. Pуcc. Филол. Вѣстникъ: Т. 63. (1910), s. 342—366.
  Ref. Записки Шевч. sv. CI (1910), s. 189—190. (V. Hnatjuk).
 • O českých pohádkách. (Úvodní studie k výboru: Národní pohádky. Vybral J. Satranský.) 1911. Str. 199—253.
 • Povídky o věrnosti ženské. NVČ VI. (1911), s. 1—15. Elektronická knihovna NÚLK
 • Neplač po nebožtících. NVČ VI. (1911), s. 209—215. Elektronická knihovna NÚLK
 • Jméno Dunaj v národní poesii ruské. Sborník filologický IV. (1913), s. 263—324.
  Ref. ČČM (1914), s. 444—6 (J. Máchal). AfslPh XXXVI (1915), s. 513. (V. Jagić).
 • Nachträge zu dem „Trug des Nektanebos‟. ZsfVVkde 23. (1913), s. 57—58. Internet Archive
  Ref. JBL XXIV (1913) č. 573 (str. 443).
 • Povídky kladské. Sebral a zapsal Josef Kubín. Komentářem kriticko-bibliografickým provází J. Polívka. I—II. (Vycházelo v I. 1908—14 jako příloha k NVČ.) Též zvl. otisky I. 1909, 158 str., II. 1914 348 str.
  Ref. ČČM (1915), s. 98—102 (J. Horák). Записки Шевч. CXII (1912), s. 226. (Z. Kuzelja).
 • Lalija. Ze svých studií o slovenských pohádkách předkládá — (Věstník král. čes. spol. nauk 1914.) Str. 1—52.
  Ref. ČČM (1915), s. 112—113. (J. Páta).