Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky do r. 1918 (J. Horák).pdf/4

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


 • Соболевсекій И. А.: Молитва на дьявола Церковно-слав. текстъ западно-слав. происхожденія. LF XXVII (1900), s. 71—72.
 • Soerensen Asmus Dr.: Polnische Grammatik. LF XXVII (1900), s. 306—407.
 • Соколовъ M.: Матеріялы и замѣтки по старинной славянской литературѣ I. Athenaeum VII (1890), s. 62—3.
 • Сперанскій М.: Рукописи II. Іосифа Шафарика въ Прагъ. ČČM (1894), s. 338—339.
 • Сперанскій М.: Придорожные кресты въ Чехіи и Моравіи и византинское вліяніе на западѣ. ČČH II (1896), s. 318—319.
 • Stojanović Ljubomir: Pristupna akademska beseda. Glas srpske kralj. akademije LII — Archiv f. slav. Phil. XIX str. 270 sl. — Jagić i Oblak o pristupnoj akademskoj besedi Ljub. Stojanovića i ńegov odgovor. Delo 1897 maj. Věstník slov. star. I (1898), s. 17—25. LF XXIV (1897), s. 32—33.
 • Шахматовъ А. А. Къ вопросу объ образованіи русс. нарѣчіи и русс народностей. Věstník slov. star. III. (1899), s. 10—11.
 • Шахматовъ A. A.: Нѣсколько словъ по поводу статьи проф. Будде. Věstník slov. star. III (1891), s. 75.
 • Щепкинъ В. П.: Разсужденіе о языкѣ Савинои книги. Věstník slov. star. IV (1900), s. 44—5.
 • Тезена А.: Исторія славянскаго перевода символовъ вѣры. ČČM (1885), s. 184.
 • Ундольскій В. М.: Климентъ епископъ словѣнскій. Съ предислов. П. А. Лаврова. ČČМ (1895), s. 354—355.
 • Владиміровъ В.: Докторъ Фр. Скорина, его переводы, печатныя изданія и языкъ. ССМ (1888), s. 495—8. Athenaeum VI (1889), s. 55.
 • Владиміровъ: Научное изученіе бѣлорусс. нарѣчія за послѣднія десятъ лѣтъ 1886—1896. LF XXVI (1899), s. 151.
 • Vondrák Dr. W.: Zur Würdigung der altslovenischen Wenzelslegende und der Legende vom heil. Prokop. Athenaeum X (1893), s. 216—218.
 • Vondrák Dr. W.: Die Spuren der altkirchenslavischen *Evangelienübersetzung in der altböhmischen Literatur. ČČМ (1894), s. 468—470.
 • Vymazal F.: Grammatik der polnischen Sprache. ČČM (1884), s. 337.


II. Dějiny literatur slovanských.
1. Práce původní.
 • Několik slov o „Slovanském spolku blahodějném“ a jeho časopise. Ruch VII. (1885), s. 455—456, 471, 486—487.
 • Kamiński B. (pseudonym Pol.): Ostatni zwrot w sporze o starożytności rękopisów Królodworskiego i Zielenogórskiego. Prace filologiczne Tom. II. Warszawa 1887—88, str. 479—537.
 • Román o Apollonovi Tyrském v literatuře české, polské a ruské. LF. XVI (1889) s. 353—358; Kramerius AV ČR 416—435. Kramerius AV ČR, Listy filologické
  Ref. Wisła IV 894—7. Kwartal. histor. V (1891), s. 853—4. (W. Nehring.) РФВ XXIII (1890), s. 156—7. ArchfslPh. XIII, s. 308—311 (M. Murko).
 • Dvě povídky v literatuře české XV. stol. Praha 1889. 100 str. Kramerius NK ČR
  Refer. Atenaeum VII (1890) 90—1. — Liter. listy XI (1889), s. 15—16. — Hlídka VII (1890) 214 —217. Wisła III, s. 679—689 (Bron. Grabowski) — Kwartal. historyczny IV (1890), s. 310—311 (W. Nehring). — РФВ ХХIII (1890), s. 156. — Русс. Мысль 1890 окт. 481—2. — Этногр. Обозр. r. III. 1891 (Kn. XI), s. 223—4. (V. Kallaš). — ЖМНП 1890 Fevr. s. 356—361. (A. Veselovskij). — AfslPh. XII (1890), s. 598—599 (V. Jagić.)
 • Evangelium Nikodemovo v literaturách slovanských. ČČM (1890), s. 255—275; 535—568. (1891), s. 94—101; 440—460.
 • Drobné příspěvky literárně-historické. Část I—IV. Praha 1891. 140 str. Kramerius NK ČR
  Ref. ČČM (1891). s. 113—121 (V Tille). Liter. listy XII (1891), s. 354—355 (Dr. J. V. Novák). — Wisła V, s. 437—442 (J. Karlowicz). — РФВ XXV (1891), s. 313—314. Этнограф. Обозр. roč. III. 1891 (Kn. XI), s. 223—224 (V. Kallaš). AfslPh XIV, s. 405 nsl. (M. Murko). Ib. XIV, s. 627—8 (V. Jagić).
 • Česká kronika v ruské literatuře starší. ČČM (1891), s. 303—305.
 • Kronika o Bruncvíkovi v ruské literatuře. (Rozpravy České Akademie Tř. III. Roč. I. č. 5. Praha 1892. 143 str. Kramerius NK ČR
  Refer. Athenaeum X. (1893) 246—251 (V. Tille). — Этногр. Обозр. kn. XVII (1893), s. 205—207. Arch. f. slav. Philol. XV., s. 610 (V. Jagić).
 • Studie z literatury lidové. I. Z legend o putování Ježíšově po zemi. ČČM (1892), s. 483—496.