Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky do r. 1918 (J. Horák).pdf/17

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


 • Rocznik slawistyczny III. NVČ VI (1911), S. 21.
 • Русскій филогическій вѣстникъ. R. 1884 seš. 1. v LF XII (1885), s. 315—320. R. 1885 seš. 2.—4. v LF XIII (1886), s. 316—319. — 1886 seš. 1 — II. v LF XIV (1887), s. 158—160. — 1887 sv. I—II. v LF XV (1888), s. 157—160. — 1888 v LF XVI (1889), s. 391—396.
 • Slovenské Pohľady. R. XI v AfslPh XV (1892), s. 145—146. — R. XII v AfslPh XVI (1894), s. 317—318.
 • Вѣстникъ археологіи и исторіи издаваемый Археолог. институтомъ. X. LF XXVI (1899), s. 313—314.
 • Wisła. (1887). Sv. I seš. 1—6 v Athenaeu V (1888), s. 143—144. — О sv. III—IV v ČČM (1891), s. 329—336.
 • Zeitschrift des Vereins für Volkskunde XXVI (ses. 1 1.) NVČ XIII (1918), s. 120—122.
 • Живая Старина. О sv. 1. v ČČCM (1891), s. 340—342. — О sv. XII v ZsVVkde XIV (1904), s. 344. — О sv. XIII v ZsVVkde XV (1905), s. 225.
 • Журналъ министерства народнаго просвѣщенія. R. 1886 v LF XV (1888), s. 155—157. — 1887 v LF XVI (1889), s. 152—155. — 1888 v LF XVI (1889), s. 396—398.


V. Nekrology. Vzpomínky jubilejní.


 • † F. J. Buslajev. NSČ III (1898), s. 184.
 • Jihoslovanské Akademie věd a umění padesáté výročí. NVČ XII (1917), s. 336.
 • Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. ČČH XXIII (1917), s. 261—279.
 • † Ivan Kunšič. NSČ IV-V (1899), s. str. 194.
 • † Vlad. Ivanovič Lamanskij. ČČH XXII (1916), s. 98—116. (Též zvl. otisk). AfslPh XXXVI (1916), s. 609—624. (Též zvl. otisk).
 • † Dem. Matov. NSČ I (1897), s. 201—202.
 • † Vsevolod Miller. NVČ IX (1914), s. 18—19.
 • † A. N. Pypin. ZsVVkde 25 (1905), s. 220.
 • † K. Štrekelj. ZsVVkde 23 (1914), s. 305.
 • Prof. dr. Václav Tille. (K padesátým narozeninám.) NVČ XII (1917), s. 81—83.
 • † A. Veselovskij. ZsVVkde 17 (1907), s. 230—232. JBL XVII—XVIII (1906/7), č. 827, str. 530.


VI. Bibliografické přehledy. Činnost redakční


 • Folklorystyka czeska, przegląd bibljograficzny. Wisła II., zes. 3. (1888), s. 563—583. Digital Library of Wielkopolska Srov. tamtéž str. 672—3: Dodatek do artykułu profesora Poliwki. (Přelož, do češtiny J. Paulík: České lidoznalství. Liter. listy XII (1891), s. 200—202; 217—218; 233—234; 219—251: 265—267; 281—282.)
 • Обозоръ трудовъ по чешской этнографіи за послѣднее десятилѣтіе 1880—90. Живая Старина II (1892), Вып. I., s. 99—104; Internet Archive вып. II, s. 146—152. Internet Archive
 • Literatur der österr. Volkskunde III. Die Čechoslaven. ZsöVkde I (1896), s. 353—361 (za rok 1894). — Ib. II (1897), s. 369—380 (za r. 1895). — III (1898), s. 375—382 (za r. 1896).
 • Přehled časopisu. 4. Ruské. 5. Jihoslovanské. NSČ I (1897), s. 152—155.
 • Bibliografie za rok 1895. 3. Polská (E. Kovář a J. P.) 4. Ruská. 5. Jihoslovanská. 6. Bibliografie o Slovanech vůbec. NSČ I (1897), s. 169—179.
 • Bibliografie tradicionálni literatury za rok 1896. NSČ II (1898), s. 113—129.
 • Tradicionální, ústní literatura na r. 1897 (Přispěli Iv. Kunšič a Quido Hodura) upravil — NSČ IV—V (1899), s. 160—187.
 • Věstník slovanské filologie a starožitnosti. R. I (1901), odd. III. Historie literatur slovanských do konce XVIII. stol., str. 72—123. Odd. IV. Národopis, s. 124—204. — Roč. II. (1902) Historie literatur slovanských do polov. XIX. stol., str. 79—179. IV. Národopis, str. 180—252.
 • Bibliografie. NVČ I (1906), s. 21—28: 52—59; 90—92; 120—124; 151—155; 217—221; 245—251; 284—289. — II (1907), s. 24—30; 54—59; 108—112: 155—159; 187—190; 250—254.