Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky do r. 1918 (J. Horák).pdf/16

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


 • Weryho Wł.: Podania białoruskie. Athenaeum VII (1890), s. 150.
 • Wesselski A.: Mönchslatein. Erzählungen aus zeitlichen Schriften des XIII. Jahrh. NVČ IV (1909), s. 224—226.
 • Wesselski A: Die Schwänke u. Schnurren des Pfarrers Arlotto. I—II. — Der Hodscha Nasreddin. I—II. NVČ VII (1912), s. 221—223.
 • Wesselski A.: Das lachende Buch. NVČ XI (1916), s. 90.
 • Wilhelm R.: Chinesische Volksmärchen. NVČ XI (1916), s. 82.
 • Wisser W.: Plattdeutsche Märchen. NVČ XI (1916), s. 80—81.
 • Wünsche A.: Der Sagenkreis von geprelltem Teufel. NVČ I (1906), s. 46—47.
 • Zaunert P.: Deutsche Märchen seit Grimm NVČ VIII (1913), s. 147.
 • Zawiliński R.: Z kresów polszczyzny. NVČ VII (1912), s. 217.
 • Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Sv. I v ZsöVkde III (1898),s. 186—187. — Sv. VII 1 ZsVVkde XIII (1903), s. 239. — Sv. VII 2, VIII 1—2, IX 1 v ZsVVkde XIV (1904), s. 339—340, XV (1905), s. 216. — Sv. X v ZsVVkde XVI (1906), s. 210—211. — Sv. XI v ZsVVkde XVIII (1908), s. 313. — Sv. XII v ZsVVkde XIX (1909), s. 318. — Sv. XVI—XVII ZsVVkde (1913), s. 311—312. Sv. XIX v NVČ XI (1916),s. 90. — Sv. XXI 1. v NVČ XII (1917), s. 106. — XXI 2. v NVČ XIII, s. 119—120.
 • Zelinka F. V.: Sbírka lidového podání z Berounska. AfslPh 20 (1898), s. 480.
 • Zíbrt Č.: Bibliografický přehled Českých národních písní. AfslPh XVIII (1896), s. 613.
 • Zíbrt Č. Dr.: Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi a Jan Jeník rytíř z Bratřic o výroč. obyčejích, pověrách a slavnostech staročeských. AfslPh 20 (1898), s. 478—9.
 • Zupanić N. Dr.: Sistem istorijske antropologije balkanskih naroda. NVČ V (1910), s. 197.


IV. Referáty o časopisech


 • Archiv für slavische Philologie. O sv. VI. ve Slov. Sbor. II (1883), s. 324. — O sv. VII. ve Slov. Sbor. III. (1884), s. 619. — O sv. VIII. seš. 1. ve Slov. Sbor. IV (1885), s. 334—336. — O sv. VIII.—IX. v LF XIV (1887), s. 72—78; 155—158. — O sv. X. LF XV. (1888), s. 72—76. — O sv. XI v LF XVI (1889), s. 298—301. — O sv. XII. v LF XVII (1890), s. 472— 477. — O sv. XIII—XIV v LF XIX (1892), s. 405—413. — O sv. XV. v LF XXI (1894), s. 237—240. — O sv. XVI v LF XXII (1895), s. 405—410. — O sv. XVIII v LF XXIV (1897), s. 36-42. — Sv. XIX v LF XXIV (1897), s. 368—373. — Sv. XX. v LF XXVI (1899), s. 307— 313.
 • Bezkydské Besedy. R. I.; r. II. seš. 1—2. NVČ XII (1917), s. 104.
 • Časopis Matice moravské. R. XV v AfsIPh XV (1892), s. 146—147. — Roč. XVI v AfsIPh XVI (1894), s. 315—316.
 • Časopis vlastenec. muzej. spolku Olomouckého. 1892. AfslPh XVI (1894), s. 315.
 • Český Lid. Roč. I. seš. 1. 2. Athenaeum IX. (1892), s. 80—82. *Этнографичесское Обозрѣніе. O sv. I—II v ČČM (1891), s. 336—340. — O sv. 56-57 v ZsVVkde XIV (1904), s. 344-345. — O sv. 58—60 v ZsVVkdf XV (1905), s. 222—224.
 • Филологическія Записки. 1884 I—V LF XII (1885), s. 320. 1884 VI, 1885 I—VI v LF XIII (1886), s. 319-320.
 • Гласник српског ученог друштва. Kn. 53—55, 56—7 v Slov. Sbor. IV (1885), s. 107-108; 164-165.
 • Hessische Blätter für Volkskunde R. XIV v NVČ XI (1916), s. 91.
 • Летопис Матице Српске. Kn. 133—136 v Slov. Sbor. III (1884), s. 169; 221—2.
 • Letopis Matice slovenské. R. 1881 v Slov. Sbor. II (1883), s. 215. — R. 1882-3 v Slov. Sbor. III (1884), s. 395—396.
 • Ljetopis Jugoslav. akadem. znan. i umjetnosti. 1888 sv. III. v Athenaeu VI (1889), s. 288. — 1892 sv. VII. Athenaeum X (1893), s. 315-316.
 • Osvěta. R. XXI. v AfsIPh XV (1892), s. 147-148.
 • Периодическо списание. Kn. VII—IX v Slov. Sbor. III (1884), s. 562—563. — Kn. 19—26 v LF XVI (1889), s. 155—158.
 • Rad jugoslav. akadem. Kn. 67, 68, 70 v Slov. Sbor. III (1884), s. 113; 560—561. — Kn. 73 v Slov. Sbor. IV (1885), 444—445. — Kn. 81, 82, 84 v LF XV (1888), s. 151—155. — Kn. 85, 86, 89, 91 v LF XVI (1889), s. 158—160.
 • Revue des Études Ethnographiques et Sociologiques publiée sous la direction de Arnold van Gennep. I. NVČ III. (1908), s. 91—92