Stránka:Bible svatováclavská 1771, SZ 1. svazek, i-xxii, 1-411.pdf/24

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována

velryby veliké, a všelikou duši živou a hejbající se, kterouž vydaly vody v tvářnostech jejich, a všeliké ptactvo podle pokolení jeho. A viděl Bůh, že by bylo dobré. 22 I požehnal jim, řka: V den 5. ryby, a ptactvo. Rosťtež, a množte se, a naplňte vody mořské; a ptactvo ať se rozmnožuje na zemi. 23 I stal se večer a jitro, den pátý.

V. 24 Řekl také Bůh: Vydej země duši živou v pokolení jejím, hovada, a zeměplazy, i zvířata zemská podle tvářnosti jejich. I stalo se tak. 25 V den 6. hovada, zeměplazy, zvířata, a k obrazu svému člověka, jejž i pánem učinil. A učinil Bůh zvířata zemská podle tvářnosti jejich, i hovada i všeliký zeměplaz v pokolení jeho. I viděl Bůh, že by bylo dobré, 26 A řekl: [1]Učiňme člověka k obrazu a podobenství našemu; jejž i Pánem učinil [2]a ať panuje nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad zvířaty, i nade vší zemi, i nad všelikým zeměplazem, kterýž se hejbá na zemi. 27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému; k obrazu Božímu stvořil ho, [3]muže a ženu stvořil je. 28 I požehnal jim Bůh, a řekl: [4]Rosťtež, a množte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panůjte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nade všemi životčichy, kteříž se hejbají na zemi. 29 I řekl Bůh: [5]Hle, dal sem vám všelikou bylinu nesoucí semeno na zemi, a všecka dříví, kteráž mají v samých sobě semeno pokolení svého, aby vám byla za pokrm; 30 [6]A všechněm životčichum zemským, i všemu ptactvu nebeskému, i všem věcem, kteréž se hejbají na zemi, a v kterýchž jest duše živá,

  1. Níž 5. 1. Item 9. 6. Sap. 2. 23. I. Kor. 11. 6. Kolos. 3. 10. Jak. 3. 9.
  2. Žal. 8. 7. Sap. 9. 2. Ekles. 17. 5.
  3. Mat. 16. 4. Mar. 10. 6.
  4. Níž 8. 17. Item 9. 1. Item 35. 11.
  5. Níž 9. 3.
  6. Žal 103. 14. Item 146. 8. Zach. 10. 1.