Stránka:Bible česká SZ III.pdf/471

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


dcera lidu mého jest ukrutná
jako pštros na poušti.

4 Daleth
Jazyk kojenci se lepí,
žízní na podnebí;
maličcí žádají chleba,
není však, kdo by (ho) lámal jim.


5 He
Kteří jídali lahůdky,
hynou na ulicích;
kteří chováni bývali v purpuru,
chápají se kalu.

6 Vau
Vzrostla tedy nepravost dcery lidu mého
nad hřích Sodomy,
která vyvrácena byla mžikem oka,
bez mávání (lidské) ruky.

II.


7 Zajin.
Bělejší byli knížata její než sníh,
leskli se nad mléko,
rděli se více než stará slonová kost,
krásní nad safír byli.

8 Heth
Zčernala nad uhel jejich tvář,
nelze poznat jich na ulicích;
kůže na kostech jim visí,
uschla, jest jako dřevo.


9 Teth
Lépe bylo zbitým mečem
než umořeným hladem,
kteří uchřadli stráveni byvše
nedostatkem plodů země.

10 Jod
Ruce citlivých žen
vařily své děti,
byly jim pokrmem
za zkázy dcery lidu mého.


11 Kaf
Vyčerpal Hospodin své rozhořčení,
vylil svůj roztrpčený hněv,
zapálil oheň na Sionu,
i shltal základy jeho.

V. 4. Za obléhání byl chléb v Jerusalemě rozdělován (Jer 16, 7).

V. 5. „chováni“ = nošeni.

V. 6. Takovým trestem byl Jerusalem stižen pro hříchy, jež převýšily nepravosti Sodomanů. Bolesti Sodomanův náhle zahynuvších byly menší nežli vleklé útrapy Jerusalemských. (Dt 32, 32; Is 1, 10; 3, 9; Jer 23, 14; Ez 16, 48; Mt 10, 15; 11, 24; Lk 10, 12.) — Lidská ruka nepracovala tak ukrutně v Sodomě jako v Jerusalemě.

V. 7. „knížata“ slovně: „nazirejští“ jako Gn 49, 26. — Srv. Dt33, 16. — Místo: „rděli se více nežli stará slonová kost“ lépe: „červenější než korály bylo jejich tělo“. — „nad safír“ modraly se jim žíly. Jiní jinak.

V. 10. srv. s Dt 28, 53.

V. 11. srv. s Dt 32, 22; Ez 10, 6.