Stránka:Bible česká SZ III.pdf/469

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována43 Samech
Tys obestřel se hněvem a stíhal jsi nás;
zbil jsi nás bez milosti.

44 Samech
Postavils před sebe oblak,
aby modlitba nepronikla.

45 Samech
Vyvrhelem a opovržením učinils mne
mezi národy.


46 Fe
Otevřeli na nás ústa svoje
všichni nepřátelé.

47 Fe
Hrůza a osidlo jest náš úděl,
zpustošení a zkáza.

48 Fe
Proudy vod roní mé oko
nad zkázou dcery lidu mého.


49 Ain
Oko mé se trápí ustavičně,
ježto není úlevy,

50 Ain
až popatří a shlédne
Hospodin s nebe.

51 Ain
Oko mé k smrti mne mučí
pro všecky dcery města mého.


52 Sade
Štvali mne, chtěli mne chytiti jako ptáka
ti, kteří nevraží na mne bez důvodu.

53 Sade
Padl do jámy můj život,
položili kámen na mne.

54 Sade
Proudily mi nad hlavou vody,
řekl jsem (si): „Veta jest po mně!“


55 Kof
Vzýval jsem jméno tvé, Hospodine,
z hlubin jámy.

56 Kof
Slyšel jsi hlas můj: „Neodvracuj ucha svého
od mých vzdechů, od mého volání!“

57 Kof
Tys přiblížil se v den ten, kdy jsem tě vzýval,
řekl jsi: „Neboj se!“


53 Res
Tys ujal se, Hospodine, práva mého,
vysvoboditeli života mého!

59 Res
Viděl jsi, Hospodine, bezpráví jejich na mně,
zastaň se práva mého!

V. 44. srv. s Jer 2, 27 n.

V. 45. „vyvrhelem“ = smetím (Dt 28, 63).

V. 46. srv. s 2, 16.

V. 48. srv. s 1, 16; 2, 11; Ier 9, 1. 18.

V. 49. „trápí se“ = teče (hebr). Srv. Jer 14, 17.

V. 50. Is. 38, 14.

V. 51. Slzy hojně vylévané nemírnily bolesti duše jak bývá; množily ji spíše (Knabenbauer). — „dcery“ = děvy jerusalemské. — Výše 1, 4. 18; 2, 10. 21.

V. 52. „štvali“ = „honili“. — Srv. Ž 10, 3; 34, 19.

V. 53n. „do jámy“, do žumpy, do vyschlé cisterny (Jer 38, 6; Ž 68, 2n; 87 5—8.)

V. 55. srv. s Ž 87, 10—14; 129, 1n.

V. 57. srv. s Ž 144, 18; Is 58, 9. — „Neboj se,“ řekl již Is 41, 10. 13n; Sof 3, 16; Jer 30, 10; 46, 27n.

V. 58. srv. s Ž 42, 1; 73, 22; 118, 154.

V. 59. Jako se zastal Hospodin Jeremjáše, tak má se zastati také dcery Sionské (Zenner).