Stránka:Bible česká SZ III.pdf/468

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována26 Teth
Dobře jest čekati mlčky
na pomoc Boží.

27 Teth
Dobře jest muži, nese-li jařmo
od svého mládí.


28 Jod
Sedí v samotě a mlčí;
kdyžtě na něho je vložil.

29 Jod
Klade ústa svá do prachu,
snad (ještě) naděje zbývá.

30 Jod
Nastavuje líce tomu, kdo ho bije,
dává se nasytit potupami.


31 Kaf
Neboť nezavrhuje
na věky Hospodin.

32 Kaf
Ano, zavrhne-li koho, smiluje se (zase)
podle množství svého milosrdenství.

33 Kaf
Vždyť neponižuje pro svou rozkoš,
nezavrhuje člověka.


34 Lamed
Aby pod nohama deptáni byli
všichni zajatci (té oné) země,

35 Lamed
aby ukřivděno bylo právu člověkovu
před tváří Nejvyššího,

36 Lamed
aby na rub obrácena byla pře člověkova —
(to vše) Hospodin chce.


37 Mem
Kdo může poručit, aby se co stalo,
nepřikáže-li (toho) Hospodin?

38 Mem
Zda z úst Nejvyššího nevychází
jak zlé tak i dobré?

39 Mem
Proč reptá člověk, pokud žije,
smrtelník pro (tresty za) své hříchy?


40 Nun
Pilně zpytujme své mravy, zkoumejme (je),
a navraťme se k Hospodinu!

41 Nun
Zdvíhejme svá srdce i ruce
k Pánu, k nebesům!

42 Nun
My jsme bezbožně činili, a k hněvu (tě) popudili;
proto jsi ty neúprosný.

V. 26. „Dobře“ = užitečno, spasitelno.

V. 27. Jest užitečno navyknouti si trpělivosti již za mládí. — „jařmo“ útrap.

V. 29. Ústy do prachu zabořenými naznačena jest pokorná modlitba, vylučující jakékoliv reptání.

V. 30. Kdo se naučil od malička trpělivosti, ten i později „sedí“ (v. 28), „klade“ (v. 29), „nastavuje“, „dává“ (v. 30). Jiní překládají: „ať sedí“, „ať klade“, „ať nastavuje“, „ať dává“… Všimni si stupňováni výrazů. — Jer tim ukazuje, s jakým smýšlením má národ snášeti křivdu a potupu, kterou ho Bůh trestá za minulé hříchy.

V. 33. „nezavrhuje“ pro svou rozkoš. (Moudr 11, 24—47; Ez 18, 23).

V. 34—36. Cokoli se děje, děje se z vůle neb aspoň z dopuštění Božího. — Hospodin (to vše) „chce“ — Hospodin „o tom ví“. — „Zdaž o tom Hospodin neví?“ (hebr). Podle Zennera pronáší v. 34—38 řečnice; viz výše před v. 1.

V. 39. Pokud člověk žije, potud může doufati, že bude lépe, až si odpyká trest.

V. 40. srv. Jer 3, 23.

V. 42. „proto jsi ty neúprosný“ = „a ty jsi nedopustil“.