Stránka:Alíbaba a čtyřicet lupičů — Doktor Vševěda — Princ Vlastislav - 1899.djvu/2

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována

Obsah dosud vydaných čísel:

1- 0 Popelce. Se ”2 Obrázky.

2- 0 Smolíčkovi. - Zlá matka. Se 3 obrázky.

3. 0 slunečnikovi, měsíčnikovi a větrnikovi. Jak se_ učil Honzík latinsky. Se /4 Obrázky.

4. Certův švagr. - Kmotr Matěj. Se 3 obrázky.

5. 0 Pánu Bohu. w Pohádka o perníkové cha- loupce_ Se 3 obrázky.

6. 0 chytré princezně. - Čert a Káča. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Se 3 obrázky.

7. Valibuk. Sc “2 obrázky.

8. Jablka mladosti. ř' l obrázkem.

9. Marianské dítko. - 0 Palečkovi. - Pod- vedený Iišák. S Í obrázkem.

'10. Modrý plaminek. - Pes a vrabec. - Vlk a člověk. - Kdo jest neišťastnějši, nejmocnějši a neimoudřejši? ~ Slzníček.. S i obrá'nkvm.

ll. Ali Baba a čtyřicet Iupičů. - Doktor Vše- věda. - Princ Vlastislav. S 1 obrázkem.

1“). Udatný krejčik. - Pohádka o zaslíbené zemi. - Pohádka o zimním králi. h' 1 obra/,kom

I3. Kouzelné housle. - Prostři se stolečku, otřes se oslíčku, obušku z pytle ven! h' l obrázkem

14. Silný Vašek. - Pohádka o kováři a krej- čikovi. - Chudá matičkar h' l obrázkem.

15. o třech holoubkách. - Rok. - Žitné klasy. S 1 obrázkem.

IF Jeönołlivá čísla po 8 kr. u