Stránka:Alíbaba a čtyřicet lupičů — Doktor Vševěda — Princ Vlastislav - 1899.djvu/12

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
10


Minul delší čas a Ali Baba ničeho neslyšelo náčelníku lupičů. Tu přivedl mu jednoho dne syn jeho, kterýž byl nyní krám Kasimův převzal, cizího kupce domů. Uzavřel s ním četné obchody, tak pravil, a požádal ho, aby mu byl hostem dnes u oběda. Ali Baba uvítal cizince a prosil ho, aby se posadil k tabuli, která byla již připravena.

Morgiana, která přinášela jídla prohlížela si kradmo hosta a uhádla brzy, že týž nikdo jiný není než náčelník mrtvých lupičů. Umínila si tedy ihned, že bude lupiče střežiti a že ho usmrtí, dříve ještě než-li bude moci jejímu pánu a synu jeho ublížiti.

Po jídle přinášeno na stůl sladké ovoce a Morgiana ještě s jedním otrokem provedli k obveselení společnosti tanec, kterýž dle zvyku tamního doprovázen byl flétnou. Morgiana tančíc kolem hosta, spozorovala v jeho šatu ukrytou dýku. Nyní věděla, co má činiti.

Ukončivši tanec obcházela kolem mužů s malým bubínkem, na nějž při tanci byla tloukla, a prosila nyní o malý peníz za své umění. Každý z mužů hodil jí na bubínek zlaťák. Když také lupič sahal po svém měšci, a nemohl takto okamžitě rukou svých k obraně použiti, vrazila mu Morgiana náhlou ranou svou dýku do prsou, takže okamžitě klesl mrtev se sedadla. Když ji nyní Ali Baba i syn jeho výčitkami zahrnuli, vytáhla ukrytou dýku zabitého lupiče, jehož nyní také Ali Baba poznal.

Tak zachránila Morgiana po druhé pána svého od smrti. Za to byla vysoce ctěna celou rodinou Ali Baby a po čase stala se ženou jeho syna.

Nyní žil Ali Baba nerušeně a jsa jediným majitelem ohromného pokladu, který čas od času navštěvoval, aby své bohatství, z něhož hojně chudým udílel, opět rozmnožil, a ještě po jeho smrti, která ho ve vysokém stáří stihla, požívala rodina jeho v celém městě svrchované úcty a vážnosti.