Stránka:Afanasjev, A. I. - Ruské národní pohádky.djvu/176

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Ale hlupák jim odpověděl, že aby mu dali s ruky po prstu. Nevěděli, co mají dělati, ale králi chtěli okázati ochotu. A hlupák jim řekl, že v paláci mohou býti v rukavičkách; a kdyby se jich král zeptal, proč jsou v rukavičkách, tož můžete říci, že vás bolí ruce. Konečně jich přemluvil, že svolili dáti mu s ruky po prstu. Hlupák jim uřezal po prstu a dal jim svinku zlatou štětinku i s dvanácti prasaty. Královici odejeli a hlupák sebral svůj stan, prsty strčil do kapsy a jel na to místo, kde pohodil královského koně. Když přijel, slezl s koně a pustil ho proskočiti se; potom spatřil na mrše množství strak a vran a popadna hůlku zabil jich velké množství a uvázav je na provázek vzal s sebou kůži a šel do paláce. Když přišel, bylo v paláci veliké veselí a bylo tam velké množství ministrů. Hlupák zvolal: „Hle, milostivý pane! jakého jste mi dali koně, že mě nemohl dovézti nazpátek do města! tu je jeho kůže a k vašemu veselí přinesl jsem zvěřiny.“ Potom odešel hlupák do svých pokojů. Potom přišla královna a vypravovala, jak se jí sestry její posmívaly. Hlupák jí řekl: „Nechť se smějí, přijde čas, že se jim vysměješ ty.“

Potom po nějakém čase zavolal k sobě král opět dva zetě a povídá jim: „Za třikrát devátou zemí, v třikrát desátám carství, v podslunečném mocnářství je sosna celá zlatá a větve má stříbrné a na ní sedí rajští ptáci a zpívají carské písně; a chce-li kdo tu sosnu dostati, nechť si ulomí jednu větvičku a přiveze domů do svého mocnářství a vsadí ji; nazejtří mu vyroste také taková sosna. I prosím vás, milí zeťové! prokažte mi tuto službu a přivezte mně tu sosnu: dám vám za to polovici svého království.“ Zeťové jeho chtíce dostati polovici mocnářství a nechtíce ho býti neposlušni, dali si osedlati dva jízdné koně a rozloučivše se se svými ženami a s králem vydali se na cestu. Potom šla královna do pokojů k hlupákovi a vypravovala mu, jak král, otec její, poslal dva zetě za třikrát devátou zemi do třikrát desátého carství, do podslunečného mocnářství pro sosnu a jakou odměnu jim