Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/8

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

má možnost svobodnou, tajnou volbou jmenovati vedoucí celé organisace a důvěrou jim vyslovenou nebo odepřenou práci jejich schvalovati nebo odmítnouti.

Je snahou každého živoucího organismu, aby se sdružoval s organismy podobnými, příbuznými, sympatickými. Sdružením jich vzniká organisace. Úkolem každé organisace je posilovat, povzbuzovat, chránit, podporovat jednotlivé své členy. K tomu však je třeba pevných zásad, účelných řádů a cílevědomé práce.

Sdružováním živoucích organismů skautských vyrostla nám v republice naší organisace Svazu Skautů. Zdálo by se, že tento fakt je něčím samozřejmým. Není však tomu tak. Přezírá se tu čistý úmysl a beznáročná, obětavá práce organisátorů. Přehlíží se, abych dal aspoň jeden příklad za mnohé, co práce ušetří se, provádí-li ji jedno ústředí pro všechny. Co udělá jedno ústředí pro všechny, musil by konati každý oddíl zvlášť. Stará-li se ústředí o získání stanů, činí to pro celek a vykonává práci, kterou by současně konati musilo několik set nebo tisíc jednotek a často neúčelně a marně. Nekupujeme tedy hochy za plachty, jak se nám kdesi nerozmyslně vytýká, nechceme, aby za kus hadru sloužili »cizí« myšlence a »špatným« charakterům, ale chceme jim v jejich nesnázích a nedostatku pomoci. A bude-li život, který pod těmi plachtami povedou, dobrý, poctivý život skautský, je nám lhostejno, budou-li v něm převládati prvky Setonovy nebo Baden-Powellovy, nebo bude-li to skauting, jak se u nás převážně za léta vyvinul z idejí obou jeho zakladatelů. Ani my nechceme plochost a šablonu a vítáme každý samorostlý popud, každou originelní myšlenku, každý svérázný čin. Žel, že jich zvenčí přichází tak málo!

A konečně ani my nehledáme »slávu« v množství, ale právě hlavně a po výtce vidíme svůj úkol v prohloubení ideovém, Zdá se, že tu mnozí zapomínají na faktum, že ve skautingu organisují se děti, mládež. Je to krásné heslo, řekne-li se, že hoši musí se naučiti užívat své svobody a volnosti. Ale právě jen heslo, Mají-li si sami dávati zákony, určovati řád a vynalé-