Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/17

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
 1. c) kumulace hlasů na základě několika funkcí je nepřípustna.
 2. Valný sjezd je schopen usnášeti se, je-li zastoupena alespoň třetina k hlasování oprávněných.
 3. Nesejde-li se tento počet, jedná Valný sjezd o půl hodiny později bez ohledu na počet členů, avšak pouze o věcech, které jsou na programu.
 4. Volné návrhy, podané čtrnáct dní před Valným sjezdem, jsou předmětem jednání Valného sjezdu.
 5. Sjezdu předsedá starosta nebo místostarostové Svazu.
 6. Valnému sjezdu náleží:
  a) voliti Ústřední radu a to: starostu, šest místostarostů, dvanáct členů a pět jejich náhradníků,
  b) tři revisory a předsedu Čestné rady,
  c) Náčelnictvo Svazu a to: náčelníka, náčelní (pro dívčí odbor), dva zpravodaje Náčelnictva, tři místonáčelníky, 12 dalších členů a pět jejich náhradníků.
  d) schvalovati zprávy Ústřední rady a Náčelnictva a revisorů účtů,
  e) určovati výši členských příspěvků,
  f) usnášeti se o změnách a výkladu stanov,
  £) rozhodovati o odvolání spolku proti usnesení Hlavního stanu,
  h) jednati o volných návrzích.

XV. Hlavní stan.

 1. Ústřední rada a Náčelnictvo Svazu tvoří Hlavní stan.
 2. Schůzím Hlavního stanu mají právo býti přítomni všichni zemští náčelníci a župní zpravodajové Svazu a jich zástupci a to s právem hlasovacím.
 3. Hlavní stan koná pracovní sjezd obvykle jednou v roce.
 4. Hlavní stan jedná o věcech, jež připravily na program Ústřední rada a Náčelnictvo Svazu.
 5. Volné návrhy nutno podati Svazu nejpozději čtrnáct dní před zasedáním.
 6. Hlavní stan má právo jmenovati vynikající osobnosti, o skauting zasloužilé, do Čestného výboru (Čest. předsednictva) Svazu.