Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/162

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

Chov drůbeže.

Musí se starati úplně sama o několik slepic nejméně rok. Zná rozměry a nakreslí plán kurníku pro daný počet kusů. Zodpoví otázky o užitečných vlastnostech šesti různých plemen.

Rozumí líhnutí kuřat a káčat, době sedění na vejcích a vykrmování. Podá detailní údaje o krmení. Dovede pečovati o kvočnu a zná několik prostých léků proti obvyklým vadám a nemocem drůbeže.

Vede po celý rok záznamy o drůbeži.

Kloboučnictví.

Umí udělati klobouk ze slámy nebo jiného materiálu; ztužiti a ozdobiti jej.

Knihařství.

Má možnost užívati nejnutnějších knihařských nástrojů a materiálů a umí s nimi dobře pracovati. Rozezná základní druhy vazeb a rozdíly ve zpracování. Předloží aspoň 5 vlastních vazeb, mezi nimi poloplátěnou, celoplátěnou, noty. Popíše přesně postup vazby a předloží 3 knihy v různém stadiu zpracování. Dovede čistě vyspravit roztrhanou knihu a napnout turistickou mapu na plátno.

Košíkářství.

Musí zhotoviti dva různé druhy košíků pro praktickou potřebu buď z vrbového proutí, rákosu, sítiny, lýka nebo slámy.

Má povšechnou znalost surovin, kterých se užívá, ví, jak je opatřiti a upraviti k upotřebení.