Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/16

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
 1. účastniti se společných podniků,
 2. obesílati kursy pro vzdělání vedoucích,
 3. platiti řádně členské příspěvky,
 4. podávati určené zprávy a Statistiky ze své činnosti,
 5. zachovávati řády Svazu.

XI. Kroj.

Činní členové Svazu a mládež jimi vedená mají právo nositi skautský kroj a odznaky podle ustanovení, uvedených ve vnitřním řádu Svazu.

XII. Správa Svazu.

Záležitosti Svazu obstarává Valný sjezd Svazu, Hlavní stan, Ústřední rada a Náčelnictvo.

XII. Zastupování Svazu.

 1. Svaz zastupuje starosta nebo v jeho zaneprázdnění místostarostové,
 2. písemnosti podepisují společně s náčelníkem a jednatelem Ústřední rady.

XIV. Valný sjezd.

 1. Řádný Valný sjezd svolává Ústřední rada vždy jednou za dvě leta v lednu nebo v únoru.
 2. Konání sjezdu oznámí nejméně čtyři neděle předem v denních listech a v časopisech Svazu.
 3. Mimořádně schází se Valný sjezd kdykoliv Ústřední rada uzná toho potřebu, nebo když pětina činných členů ve Svazu sdružených o to požádá.
 4. Valný sjezd Svazu tvoří:
  a) činní členové Svazu (osoby fysické),
  b) zástupci Místních sdružení a jiných spolků a institucí, přijatých za činné členy, po jednom za každou korporaci.
 5. Plnomocenství se připouští:
  a) musí však býti dáno písemně od osoby resp. korporace k hlasování oprávněné,
  b) jeden delegát nesmí míti více než deset hlasů,