Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/123

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

hlídky lodí registrovaných a má právo je označiti k používání, k podmíněnému používání aneb je zamítnouti jako nezpůsobilé. Za správnost těchto nařízení ručí vůdce, velitel a kapitánové oddílů, případně v jejich nepřítomnosti určený zástupce.

Finanční vedení vodních oddílů je obdobné jako v oddílech Svazu. Pokud není pro oddíly Vodních Skautů ustanovení zvláštních, řídí se jejich vnitřní zřízení organisací Svazu.

Stupně Vodních Skautů. Nováček, Skaut druhotřídní, prvotřídní, rádce, kapitán, vůdce. Prvních tří stupňů dosahuje Skaut již složením příslušné zkoušky, ostatní jsou mimo to vázány příslušným jmenováním.

Počet členů v oddíle. Oddíl má pravidelně dvacet členů i s činovníky (nečítaje v to přátele oddílu). Jsou tam vůdce, velitel a kapitán (jmenovaní HSVS) a tři družiny po 5—6 Vodních Skautech, t. zv. lodní mužstva (výjimečně může povoliti HSVS pátou a šestou družinu). Rovněž zřízení roverské družiny podléhá svolení HSVS.

Přijetí do organisace. Doporučuje se přijímati silné, dobře vyvinuté hochy, zdatné plavce. Nováček může býti přijat od 12 let; podmínkou jest, aby byl plavcem. (HSVS může povoliti výjímku). Byl-li vodní nováček již Skautem, uznává se mu při přestupu jen stupeň nejblíže nižší; může však po měsíci doplněním vodáckých zkoušek svého stupně opět dosáhnouti.

Slib a nováčkovská zkouška jest jako u Skautů.

Zkouška druhotřídní jako u Skautů, rozšířena však o vodáckou zkoušku plaveckou (str. 123). Zkoušku provedou vůdce nebo velitel a potvrdí vůdce. Vodní Skaut druhotřídní má přístup na loď. Smí cvičiti pod dozorem na pramicích, které jsou vedeny kapitánem. Cvičí v prvé třídě »pramice«.

Podrobnosti zkoušky prvotřídní jako u Skautů, nutno však zároveň vykonati vodáckou zkoušku z kanoistiky anebo z veslování. Zkouší vůdce, potvrzuje příslušný zpravodaj. Vodní Skaut této