Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/10

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

přece jenom formy, nedáme-li jim obsah, nedovedeme-li je naplniti, prohloubiti.

Na některé zvláštnosti skautské organisace vůbec, tedy i naší, dlužno zvlášť upozorniti. Základní zásadou je dělení mládeže na malé celky a používání starších za vedoucí. Jen tomuto způsobu vedení můžeme býti vděčni za to, že mohly u nás vzrůsti organisace tak veliké. Mnohé pro nás není novým. Mámeť skvělým vzorem Sokolstvo. I ve skautingu je nám ideálem jednotná, veliká a jednolitá organisace všenárodní. Ideál tento nespouštíme nikdy s očí a k němu pracujeme stále s chutí neochabující, s energií neumdlévající.

S dostatek samosprávy dopřáno jednotkám župním, okresním a místním a největší volnost dána je k individuelní práci každému oddílu.

Výborně se osvědčuje systém zpravodajů, plnomocníků skautského ústředí. Nejsou to inspektoři, jsou Skautům a Skautkám starší bratři a sestry, kteří dovedou poradit, povzbudit, nadchnout. Zpravodaji jsou po většině osoby starší, z různých vrstev a je dobrou známkou pro skauting, že velké procento jsou profesoři a učitelé. Jsme jim za to nesmírně vděčni.

Dobře působí i systém zkoušek a odznaků. Děje-li se provádění a udílení rozumně, pak netřeba se báti úhon pedagogických. Ty zkušenosti poznali jsme v Americe a již tehdy, kdy u nás ještě každá odměna chlapce vnějším označením zdála se nepedagogickou, třeba dospělí honili se bez míry o řády a odznaky všeho druhu. To platí i o kroji. Všechny pokusy o typ českého skautského kroje až dosud selhaly. A máme snad zaváděti kroj nový, dražší a méně praktický než ten, který máme? Nikdy jsme neviděli účel a cíl skautingu v tom, je-li nějaký odznak plechový nebo z látky, měří-li nějaká stužka 5 nebo 10 cm, je-li zelená nebo modrá, nosí-li se nad kapsou nebo pod kapsou. V jednotě kroje, pozdravů, vystupování manifestujeme jednotu myšlení, nazírání, cílů. Jiného nic. |

Nebude od místa zdůrazniti, že je naprosto mylný názor, jakoby československý skauting organisován