Stránka:Šuran, Gabriel - Přehled dějin literatury řecké.pdf/95

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


kde jsa neženat trávil všecek život svůj, spisuje a obcuje s vyvolenými žáky. Tam také zemřel u věku 80 let r. 347.

II. Spisy Platonovy.[1]

pod jménem Platonovým zachovalo se 42 spisů, 13 dopisů a definice (ὅροι). Ale i ze spisů i z dopisů jsou mnohé podvrženy. Co do zevnější formy spisy Platonovy jsou vesměs (mimo apologii) dialogy (rozmluvy), z nichž jest skoro ve všech Sokrates předním mluvčím. Veškery rozmluvy vynikají neobyčejnou lahodou mluvy a uhlazeností slohu attického, názorným líčením scenérie, jemnou kresbou povah, bystrým vývojem pojmů i živostí hovoru.

Spisy Platonovy možno rozděliti ve tři skupiny.

 1. Menší dialogy v duchu Sokratově. Sem náležejí hlavně spisy, jež se týkají tragického osudu Sokratova.
  1. Ἀπολογία jest obrana Sokrata proti obžalobě Anyta Lykona a Meleta. Řeč celá dělí se na tři části:
   1. Na vlastní řeč obrannou před soudci, která směřuje
    1. proti dřívějším žalobníkům,
    2. proti Meletovi,
    3. proti lidu.
   2. Řeč o výměře trestu.
   3. Oslovení soudců, když Sokrates byl odsouzen.
  2. Κρίτων, rozmluva Sokratova s přítelem Kritonem ve vězení o tom, proč Sokrates tak tvrdošíjně zdráhá se uprchnouti. Krásná je personifikace mluvících zákonů.
  3. Εὐθύφρων obsahuje rozmluvu Sokratovu s Euthyfronem o pojmu zbožnosti (ὅσιον καὶ εὐσεβές).
  4. Λύσις jedná o přátelství (περὶ φιλίας).
  5. Χαρμίδης ἢ περὶ σωφροσύνης (rozvážnost, opatrnost) obsahuje nejvyšší definici tu, že σωφρονεῖν záleží na vědění a jest spojeno se sebepoznáním (γνῶθι σεαυτόν).
  6. Λάχης ῆ περὶ ἀνδρείας.
 1. Saska přeložil »Platonovu Obranu Sokrata« (Bibl. klass. seš. 15), Kosina Gorgia (tamž 21, 22), Jan Desolda Faidona (tamž 27, 28), Protagoru, Euthyfrona (41, 42), Frt. Velišský Lacheta, Kritona (33) a Hostinu (47, 48), T. Snětivý Euthydema (Progr. gymn. v Pelhřimově 1902). — Fr. Krsek a Schulz vydali Platonovy spisy: Obranu, Kritona a Lacheta s úvodem a poznámkami.