Stránka:Šuran, Gabriel - Přehled dějin literatury řecké.pdf/93

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Pověstným žákem Antisthenovým jest Diogenes ze Sinopy, který pro své výstřednosti byl zván Σωκράτης μαινόμενος. Pro výstřednosti filosofů těch lid odvozoval jméno kyniků od κύων a přezdíval jim psů.

4. Škola kyrenejská nebo hedonická byla založena Aristippem z Kyreny, jenž většinu svého života putoval po Řecku; v Athenách obcoval se Sokratem, potom zase žil na dvoře staršího a mladšího Dionysia, kde se setkal s Platonem, až na sklonku života v rodišti školu založil.

Dle něho jest jediné dobro a jediný účel života rozkoš (ἡδονή). Člověk má vésti život takový, aby užil co nejvíc a užívati mohl co nejdéle. Na místo Sokratova eudaimonismu nastupuje hedonismus. Učí však i Aristippos že jenom vzdělání ducha činí člověka schopným nejvyšší rozkoše. Rozkoš samu způsobuje mírný pohyb (λεία κίνησις), kdežto pohyb náhlý a mocný (τραχεῖα κ.) působí bolest (πόνος) Nehybnost působí lhostejnost (ἀηδονία καὶ ἀπονία). Jako kynikové chtěli uhájiti samostatnost resignací, tak hedonikové rozumným ovládáním (φρόνησις) a mírněním se v rozkoši.


§ 39. Platon.

I. Život Platonův.

1. Doba vzdělávání se. Platon narodil se roku 427[1] v Athenách z rodiny velmi vznešené a prožil tam též své mládí cviče se v hudbě (k čemu patřila i poesie), gymnastice i malířství, a jsa povzbuzován ke všemu krásnému a šlechetnému vrstevníky svými jako Sofoklem, Euripidem, Aristofanem, Menandrem, Thukydidem, Xenofontem, Praxitelem, Feidiou a Polykleitem. Z počátku pudilo ho přirozené nadání a bujná fantasie k básnictví; zvláště oblíbil si básnictví dramatické.

Epicharmos a Sofron byli i později jeho oblíbenou četbou. Také sám skládal dithyramby a tragédie; několik krásných epigramů i nám se dochovalo.


  1. Téhož roku Gorgias přišel do Athen.