Stránka:Šuran, Gabriel - Přehled dějin literatury řecké.pdf/73

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


R. 354,
když bylo Demosthenovi 30 let, vystoupil poprvé, s politickou řečí περὶ τῶν συμμοριῶν, ve které radí Atheňanům, aby opravili dosavadní způsob, kterým vypravovali loďstvo.
R. 351
vida Demosthenes, jak Filippos (359—336) říši svou i do Thessalie a na Chalkidiku šíří, měl
  • I. řeč proti Filippovi (κατὰ Φιλίππου Α), kterou vybízí občany, aby upustíce od svárů rázně jednali a podává návrh, jak by se mohla bez velikých výdajů výprava proti Filippovi podniknouti.
R. 349
Filippos podnikl výpravu proti chalkidickým městům pod vůdcovstvím Olynthu a dobyl brzo Apollonie i jiných měst. Olynťané poslali rychle posly do Athen žádat pomoci. Na sněmě za tou příčinou svolaném Demosthenes měl
  • I. řeč olynthskou, kde radí, aby Atheňané upustíce od nečinnosti pomohli Olynťanům a užili peněz, jichž mají dosti (naráží na θεωρικά), chtějí-li se uvarovati války na půdě domácí. Velmi brzo po té řeči Demosthenes měl
  • II. řeč olynthskou, v níž dokazuje, že moc Filippova zakládá se prý jen na klamu a není se jí příliš báti, protože král není oblíben ani doma. Jen netečnost Atheňanů je prý vinna štěstím Filippovým. Po té řeči Atheňané, jak se zdá, poslali Olynťanům na pomoc vojsko žoldnéřské, které nejsouc řadně placeno staralo se více o lup než o válku. Proto měl Demothenes počátkem roku
348
třetí řeč olynthskou, v níž zase kárá nečinnost Atheňanů a varuje před následky. Zřejmě navrhuje, aby se θεωρικά změnila ve στρατιωτικά a aby občané sami táhli na výpravu. Ale Atheňané poslali zase jen vojsko žoldnéřské. Teprve když slyšeli, že král oblehl Olynth, vyslali vojsko občanské, ale to přišlo pozdě. Olynth padl zradou, byl vyvrácen a obyvatelé prodáni do otroctví.
R. 346
byl učiněn mír Filokratův, kterým byl Filippos zůstaven při svých výbojích, Fokiďané však z míru vyňati. I vy-