Stránka:Šafránek, Jan - Zpěvy lidu srbského.pdf/8

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
Zpěvy lidu srbského.
Napsal prof. Jan Šafránek.

III.

Však — obraťme se k písním samým! Aťsi o původě lyriky a epiky jakkolivěk soudíme, nepopíratelnou zůstane pravdou, že nejstarší písní u Srbův byl popěvek, modlitba, hymnus jakýsi na bohy, které ve zbožňované přírodě shledával a též bohoslužbou ctil.

Samo slovo píseň,[1] všem větvím slovanským známé, tu svědčí ve prospěch náš, že jakousi skladbou, zpěvem, city nitra rozníceného tlumočícím Slovan v pradávných dobách projevoval svou úctu k božstvu vším mírem vládnoucímu, k němu se utíkal a v ně doufal. Píseň, původně pění samo, jest obecným významem lyriky a všem Slovanům společno. Patrno, že původ její sahá ještě v ranní dobu slovanského jedinstva. Za to písně výpravné nemají toho společného jména slujíce na východě slovanském »zkazanie« nebo »byliny«, na jihu pak »bugarštice« nebo »bugarkinje«. V lyrickém popěvku vyjadřoval člověk toliko dojem; pocit i cit, jenž v nitru jeho se rozhostil, byl tu ještě dítětem přírody mohutně ho svírající; a jako znamenáme postup u jednotlivce, jenž dojmy své v řadu spořádati dovede a příčiny jejich, události totiž sběhlé netoliko posuzuje, nýbrž i pamatuje, podobný postup znamenáme, kdy poesie lidu od lyriky naklonila se k živlu výpravnému, epickému.

Lyrické tedy písně rázu náboženského lze pokládati za nejstarší druh písní, kde mimo »bohy« síly přírodní a zjevové nebeští hlavní tvořili předměty zpěvu. Písní takových dotýká se pěvec Záboje, kde vítězové nejenom že obětovali »bohóm svým spósám«, nýbrž spěchali »jim hlásat milých slov«. A v Oldřichu a Jaromíru čteme, že po dobytí hradu Kruvojova: »prokni jda kol oběti, bohóm slávu hlásáše, i zacházeje zezvuče nemeškáše«. Otec staroslovanské rodiny jda podvečer obětovat bohům do háje posvátného velebil je zpěvem a obětí, jak zřejmo ze Záboje:


  1. Srovn. prof. V. Jagič: Gravja za slovinsku narodnu poeziju 1. §. 1. Pojma pjesme. Najstarije slovinska pjesni bijahu hieratske i ritualne.